Huiswerk- en studiebegeleiding

Vaststellingen

Er wordt vastgesteld dat heel wat kinderen, jongeren en volwassenen thuis niet kunnen opgevolgd worden voor hun huiswerk en/of studie om allerlei redenen. We horen o.a. "We zijn te weinig geletterd", "Als alleenstaande ouder kan ik geen tijd vrijmaken", "Wij zijn anderstalig",. Ook het ontbereken van een computer, gezondheidsproblemen in het gezin, gebrek aan (studie)ruimte, ... worden meer dan eens als reden aangehaald.

Werking Integraal

Belangrijke deelwerkingen van onze vzw zijn gericht op (kans)arme autochtone en anderstalige kinderen uit het basisonderwijs en jongeren uit het secundair onderwijs. Steeds meer worden ook jongeren uit het hoger onderwijs begeleid, of jongeren en volwassenen die bijscholing volgen en die moeilijk kunnen volgen.

1. Huiswerk- en studiebegeleiding voor (kans)arme autochtone en anderstalige kinderen uit het basisonderwijs

De kinderen worden drie dagen per week begeleid na de schooluren. Het eerste halfuur wordt gestart met spel en ontspanning. Dit kan gebeuren in de tuin, ofwel via voorradige gezelschapsspelen. Ondertussen is er voor elk wat te drinken (melk, water, soms soep) en te eten (appel, koek, boterham,…).

Daarna volgt de huiswerk- en studiebegeleiding gedurende drie kwartier. De kinderen worden in minimum 6 groepjes verdeeld en elk groepje wordt door minstens één of meerdere vrijwilligers begeleid.

Lees meer

2. Studie- en huiswerkbegeleiding van (kans)arme autochtone en anderstalige jongeren uit het secundair en hoger onderwijs

De jongeren met een hulpvraag worden in principe altijd individueel geholpen. Het is een begeleiding op maat, waar alle vakken aan bod kunnen komen. Taal, wiskunde, wetenschappen, technische vakken,…, maar ook ‘leren leren’, Bij anderstalige jongeren betekent dit vaak ondersteuning ook Nederlands over alle vakken heen. Om specifiek daaraan te werken organiseert Integraal op vraag van de school ook ‘praatgroepen’ voor deze jongeren. In al die vormen van begeleiding spreekt de vrijwilliger met de jongere een datum en een tijdstip af voor een bepaalde periode (een trimester, een schooljaar, of zo lang zij het nodig achten en de jongere zelfstandig verder kan). Deze ondersteuning heeft als doel te streven naar zelfstandig studiegedrag zodat de jongere later onafhankelijk verder kan studeren. Bij het verder studeren kunnen zij ook nog steeds rekenen op steun, indien gewenst en indien een vrijwilliger met de aangepaste bekwaamheden kan helpen.

Lees meer