Begeleiding Nederlands

Begeleiding Nederlands voor anderstalige volwassenen

Heel wat anderstalige nieuwkomers vragen om een taalcursus Nederlands te kunnen volgen. In het reguliere onderwijs zijn er vaak lange wachtlijsten. Toch willen die nieuwkomers zo snel als mogelijk aan de slag om allerlei redenen. Tijdens de wachttijd zoeken velen onder hen naar een mogelijke tijdelijke oplossing.

Nog anderen vragen naast het volgen van de lessen in het regulier onderwijs, naar extra mogelijkheden om hun uitspraak te verbeteren, om het begrijpend lezen te verfijnen, om reeds geziene leerstof te herhalen, … Anderstaligen willen graag hun kinderen die Nederlands leren op school kunnen bijstaan en vragen om ook zelf geholpen te worden bij het leren spreken, begrijpen en schrijven van de Nederlandse taal. Zo bieden zij aan hun kinderen extra perspectieven om aan hun toekomst te werken en werken die ouders bewust aan hun integratie in de samenleving. De kennis van de Nederlandse taal biedt hen betere mogelijkheden om het bekomen van werk en bevordert sterk de integratie.

Vaststelling: Personen die wachten op een erkenning, mogelijks na meerdere pogingen, blijven hier ondanks alles proberen te overleven houden vol om onze taal aan te leren, hetgeen niet mogelijk is langs regulier georganiseerde cursussen .

Jef Dupan en Magda Plasschaert, de verantwoordelijken voor de lessen Nederlandse taal aan anderstalige volwassenen, coördineren en doceren reeds heel wat jaren deze lessen. Samen met meer dan 20 vrijwilligers werken zij vier voormiddagen per week met de anderstaligen. Elk jaar werken ook een aantal jongeren uit de lerarenopleiding of uit sociale richtingen mee aan dit initiatief.

Gedurende de schooljaren 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 bereikte Integraal resp. 69, 110 en 200 anderstalige volwassen personen voor de lessen in de Nederlandse taal. In de kalenderjaren 2013, 2014 en 2015 zet deze trend zich fors door tot boven de 200 (tot 290 in 2013). Deze cijfers bewijzen een forse stijging en tegelijkertijd een grote nood.

De herkomst van de studenten volgt vooral de conflictgebieden in de wereld. Het valt op dat de mannen de overgrote meerderheid uitmaken. De laatste jaren neemt het aantal vrouwen duidelijk toe, hetgeen een goede ontwikkeling betekent.

Sommige van die anderstaligen zijn weinig geschoold of analfabeet of zijn helemaal niet geschoold, anderen kennen ons alfabet niet, … Sommigen spreken hun thuistaal, maar kunnen niet schrijven en anderen hebben nooit school gelopen.

Een aantal van de vrijwillige lesgevers zijn van oorsprong anderstalig en/of komen uit de herkomstlanden. Sommigen onder hen volgden in het verleden de cursus Nederlands in INTEGRAAL en/of regulier georganiseerde cursussen. Dit is heel nuttig voor het maken van goed contact met de cursisten en het bevordert de opleiding.

Ook in 2017 stelden wij vast dat er een permanente nood bestaat aan het aanleren en het onderhouden van de Nederlandse taal. Dit geldt zowel voor het lezen, het begrijpen en het spreken van zowel het Nederlands als soms van het dialect.

Lees meer