Investeringen

Ondersteuning met ICT-middelen. Belangrijkheid gebruik en ondersteuning ICT voor (kans)arme kinderen, jongeren en volwassenen

Vaststelling:

Een belangrijk deelaspect bij de (kans)arme autochtone en anderstalige kinderen, jongeren en volwassenen is het ondersteunen van het werken met de computer. Hiertoe wordt persoonlijk afgesproken met de begeleider.

Werking Integraal

De kinderen in het basisonderwijs moeten steeds vaker oefeningen maken waarbij ICT-middelen worden ingezet. Het internetplatform dat de school gebruikt wordt geregeld ingeschakeld bij de oefensessies van de kinderen zowel op school als thuis. Zo kan de leerkracht de vordering en het werk van de individuele leerling zien en opvolgen. Voor opzoekingswerk wordt steeds meer een zoekmachine op het internet gebruikt. Ook wordt verlangd dat werkjes worden uitgeprint na opzoekingswerk met de computer.

Aan (kans)armen in Integraal worden op heel wat problemen een antwoord geboden:

  • Mogen wij hier werken op de computer?
  • Mogen wij printen? En kan dit in kleur?
  • Kan iemand mij helpen met dit programma?

Onze (kans)armen beschikken veelal niet over de nodige mogelijkheden.

  • Sommigen beschikken wel over een computer, maar niet over de gevraagde specifieke programmatuur.
  • Heel wat leerlingen beschikken niet over een printer en zeker al niet over een kleurenprinter.
  • Anderen kunnen de maandelijkse internetrekening niet betalen.

In het secundair onderwijs is het werken met een computer vanzelfsprekend. In de lessen wordt heel wat leerstof gebracht via multimedia. Daarnaast is er ook een constante evolutie gaande met die middelen. In vele klassen wordt gewerkt met PC + beamer of met een Smartboard. Ook Tablets (I-PAD en Androïd) duiken de klas binnen en worden als een individueel werkinstrument in de klas en/of thuis gebruikt. De ondersteuning voor het werken met deze middelen noodzaakt Integraal tot:

  • het beschikken binnen Integraal over deze nieuwe middelen
  • het beheersen van de mogelijkheden door de ondersteunende vrijwilligers vraagt om noodzakelijke vormingen.

Binnen de investeringen 2014 is de uitbreiding van het WIFI-netwerk geïnstalleerd. Zo wordt werken met internet in alle lokalen mogelijk. Iedereen – kinderen, jongeren, volwassenen en vrijwilligers kunnen nu in om het even welk lokaal op het internet. Nu is het niet meer onmiddellijk noodzakelijk om in groep naar de computerklas te trekken. Daartoe werden in 2015 ook nog enkele laptops geïnstalleerd. In de computerruimte werden de vaste computers en de beeldbuisschermen vervangen. Dit computerlokaal kan door alle doelgroepen gebruikt worden. Ook voor vorming door externe groepen is deze ruimte beschikbaar.

Voor onze volwassenen is de kans op computer-analfabetisme een reëel gevaar. De scholingen en het gebruik van ICT-mogelijkheden vormt één van de doelstellingen van werking...

Investeringen

In 2014 (voor een bedrag van €10 000)

  • WIFI-netwerk over het gehele gebouw
  • 2 televisieschermen 46" zodat cursussen gevisualiseerd kunnen worden
  • een kleuren-laserprinter op het netwerk
  • aanleg van een slijtvast kunstgrasveld in de tuin

In 2015 werden onderstaande investeringen gerealiseerd

  • nieuwe schoolborden (vaste en verplaatsbare)
  • extra ICT-materiaal en opleidingen voor de vrijwilligers
  • meubilair (tafels + stoelen + boekenkasten) en aanvullend didactisch materiaal

In 2016 en in 2018 werd verder geïnvesteerd:

  • In verdere software en programmatie van de computers
  • In verbetering van de veiligheidsvoorzieningen
  • In vervanging van de computers en het ICT materiaal in het computerlokaal, alsook in de ontmoetingsruimte.

In 2017 werd geïnvesteerd in:

  • nieuwe computers in de verschillende lokalen
  • verdere verbetering van de veiligheidsvoorzieningen
  • Het aanbrengen van grote prikborden voor decoratieve en informatieve informatie.
  • Het inrichten van een Zomerschool Wiskunde in functie van de noden

In 2018 werd geïnvesteerd in:

  • In verbetering van de veiligheidsvoorzieningen.
  • In verbetering van het onthaal en de administratie.
  • In vernieuwing van het bestuur.
  • Sterk inzetten op begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen bij het werken met de computer.
  • Betaalbaarheid van de verschillende ondersteuningen voor de deelnemers.

In 2019 wordt verder geïnvesteerd in

  • In verbeteringen ivm de energiebeheersing.
  • Verbetering van de veiligheidsvoorzieningen.
  • Het aantrekken van nieuwe vrijwilligers en verjonging.
  • De contacten met de Hogescholen en universitaire opleidingen.