ZORG IN DE KLAS

Elke klasjuf of -meester zorgt voor elk kind! We proberen in de klas elk kind te stimuleren en te helpen bij het leren: Lore maakt een extra werkblaadje voor spelling, Stan kan moeilijk stilzitten op zijn stoel en krijgt een stilzitkaart, Tom krijgt een uitdagende opdracht op de computer, Stien gebruikt een voorlees-programma. De juf of meester is EHBO (eerste hulp bij oefenen).

ZORG IN DE ZORGKLAS

Deze klas heet niet voor niets de ‘bezige bijtjes’- klas! Hier wordt gezwoegd en gezweet. Rekenbijtjes, leesbijtjes, taalbijtjes en zelfs bijtjes die wat extra uitdaging nodig hebben. Het vliegt allemaal voorbij op één week. Tijdens de middagspeeltijd is de honingraat open om gezellig een boek te komen lezen.

ZORG OP SCHOOL

De zorgcoördinator probeert de kinderen maar ook de juffen en de ouders te helpen en te ondersteunen: een juf is op zoek naar een goed boek over autisme, de ouders van Siebe twijfelen of hun dochter de overstap K3/ L1 aankan, de ouders van Lotte vragen zich af of zij dyslexie heeft,… De zorgcoördinator organiseert het teamoverleg met de juf, het zorgteam, de directie en het CLB. Samen zoeken we wat elk kind nodig heeft! We nodigen ook de ouders uit om te luisteren naar hun vragen en hun ideeën. We bespreken dan samen wat we zullen doen!

Wie aanspreken?

De klasleerkracht is het eerste aanspreekpunt van onze school voor de ouders wanneer er zich specifieke problemen voordoen. Daarnaast is onze zorgcoördinator de spilfiguur. Zij is de schakel tussen de ouders, de klasleerkrachten, logopedisten, CLB, … Juf Leen is de zorgcoördinator van onze school. Je kan contact nemen via het telefoonnummer van de school, via e-mail (leen@gbsdeoogappel.be) of via een gesprek.