Wanneer kan mijn kind instappen?

- Kinderen jonger dan 3 jaar kunnen instappen op volgende momenten:

      • De eerste schooldag na elke wettelijke schoolvakantie
      • De eerste schooldag van februari
      • De eerste schooldag na Hemelvaartsdag

- Kinderen ouder dan 3 jaar mogen gedurende het volledige schooljaar instappen wanneer het u het beste past.

Mijn kind wil geen godsdienst meer volgen. Kan het nu alsnog zedenleer doen?

Jazeker. U hebt bij het begin van elk schooljaar opnieuw de kans uw keuze door te geven. Wisselen van vak na aanvang van de lessen is echter om praktische redenen niet mogelijk.

Ik wil niet dat mijn kind godsdienst of zedenleer volgt. Wat nu?

We hebben uiteraard begrip en respect voor de geloofsovertuiging van elke leerling op onze school. Daarom kan u bij de directie een aanvraag doen om uw zoon of dochter vrij te stellen van het vak godsdienst of zedenleer. De vrijgestelde leerlingen worden dan onderricht over hun eigen filosofie, moraal of religie.

Wat is de regeling rond voor- en naschoolse opvang?

De Oogappel voorziet elke werkdag opvang van 7 tot 18 uur in 't Ravotterspaleis. Opgelet! Op woensdagnamiddag en in de weekends voorzien we geen opvang. Uw kan uw oogappeltje echter wel in de watten laten leggen in ’t Ballonneke of ’t Speelmadeliefje. Wil u één van deze kinderparadijsjes contacteren, klik dan hier.