ONZE UREN

De schoolpoorten gaan elke dag om 8u15 open. Vanaf dan zorgen de meesters en de juffen voor toezicht op de speelplaats, waar uw kind naar hartenlust kan spelen met zijn vriendjes en vriendinnetjes.

Uiteraard is voor- en naschoolse opvang ook mogelijk. Uw oogappeltje is al vanaf 7u00 welkom in ’t Ravotterspaleis. Ook na de schooluren zorgt dit enthousiast team tot 18u00 voor opvang. Opgelet: op woensdagnamiddag voorzien we geen opvang. Niettemin kan u uw kind dan in de watten laten leggen door de verzorgsters van ’t Ballonneke of ’t Speelmadeliefje. Hun contactgegevens vindt u hier.

MIDDAGPAUZE

‘s Middags kan uw kind rustig zijn eigen lunchpakket opeten in onze gezellige refter. Drankjes mogen zelf meegenomen worden, zolang het maar geen suikerhoudende drankjes zijn zoals cola, ijsthee of limonade. De school zorgt zelf ook voor water, thee en melk. Deze drankjes kosten slechts €0,50.

Omdat er steeds toezicht gehouden moet worden tijdens de middagpauze vragen we een bijdrage van €0,50 per keer uw kind in school blijft eten. Deze bijdrage wordt aangerekend via de schoolrekening.

CONTACTMOMENTEN

Als ouder wil u uiteraard op de hoogte blijven van het reilen en zeilen op onze school. Daarom houden we u steeds up-to-date via o.a. infoavonden, oudercontacten, rapporten en de agenda.

Indien er zich echter een dringend probleem voordoet, dan kan u een afspraak maken met de juf, meester of directrice. Zij vormen steeds een luisterend oor en bekijken samen met u hoe het probleem het best kan worden aangepakt.

CLB EN REVALIDATIE

Kinderen met of zonder leerstoornissen, hoogbegaafd of niet: iedereen is welkom in de Oogappel. Kinderen met problemen worden speciaal begeleid door de zorgcoördinatoren en de leerkrachten. Daarbij krijgen ze hulp van de psycholoog van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Zo weten we dat elk kind de zorg krijgt die hij verdient.

De kinderen moeten ook regelmatig op geneeskundig onderzoek, voor vaccinaties en een evaluatie van hun lichamelijke ontwikkeling. Dit onderzoek is volledig gratis.

UITSTAPPEN

Niets leuker en leerzamer dan zelf nieuwe dingen ontdekken. Daarom organiseert de Oogappel schoolreizen, sportdagen en vele andere leuke activiteiten. De kosten van deze activiteiten worden steeds zo laag mogelijk gehouden, zodat elke leerling kan genieten van een heerlijke uitstap.

Bovendien gaan de leerlingen van het 2de en 3de leerjaar elk jaar afwisselend op bos- en polderklassen.

De 5e en 6e jaars vertrekken dan weer tweejaarlijks op zeeklassen.

Foto’s van onze activiteiten vindt u hier.

DOCUMENTEN

Klik hier om ons schoolreglement te lezen.

Klik hier om onze privacyverklaring te lezen.

Klik hier om ons info- en afsprakenboekje te lezen.

Klik hier om ons pedagogisch project te lezen.