Stopp raseringen av Norges fremtid !


Tverrpolitisk initiativ

Er du enig i at Norge nå vanstyres av våre globalist politikere som er mer opptatt av internasjonale toppjobber fremfor å utøve OMBUDSROLLEN for Det Norsk Folk og Norske Næringsliv, noe som de egentlig er folkevalgt til?

Main Stream Media(MSM) promoterer et kunnskapsløst KLIMAHYKLERI for å skremme folk til politisk taushet og underkastelse uten motforestillinger!

Våre styrende politikere bidrar til salg av norske FORVALTNINGS-RESURSER til Utlandet og lar Norge underkaste seg OVERNASJONALE instanser som FN, EU, World Economic Forum, Bilderberger-gruppen etc styrt av verdens finanseliter i nært samarbeid med politiske globalister!

Norge og norske interesser må sikres først!

Dette før vårt Velferdssamfunn bryter sammen som følge av meningsløs globalistpolitikk som setter fremtiden til våre etterkommere i fare!

Her er forslag til aksjonsgruppens underskriftkampanje:

BEVAR NORGE'S IDENTITET OG VÅRT OPPRINNELIGE VELFUNGERENDE SAMFUNN:

STOPP DAGENS PLANLAGTE & PÅGÅENDE RASERING AV NORGE!

Aksjonen initieres i løpet av januar 2022

Potensielt samarbeid: NyeBorgerlige https://nyeborgerlige.no/