Stopp raseringen av Norges fremtid !


Tverrpolitisk initiativ

Er du enig i at Norge nå vanstyres av våre globalist politikere som er mer opptatt av internasjonale toppjobber fremfor å utøve OMBUDSROLLEN for Det Norsk Folk og Norske Næringsliv, noe som de egentlig er folkevalgt til?

Main Stream Media(MSM) promoterer et kunnskapsløst KLIMAHYSTERI for å skremme folk til politisk taushet og underkastelse uten motforestillinger!

Våre styrende politikere bidrar til salg av norske FORVALTNINGS-RESURSER til Utlandet og lar Norge underkaste seg OVERNASJONALE instanser som FN, EU, World Economic Forum, Bilderberger-gruppen etc styrt av verdens finanseliter i nært samarbeid med politiske globalister!

Norge og norske interesser må sikres først!

Dette før vårt Velferdssamfunn bryter sammen som følge av meningsløs globalistpolitikk som setter fremtiden til våre etterkommere i fare!

Her vår første løpende underskriftskampanje startet 28. desember 2021:

Hurtigbehandling Grunnlovsforslag fra Erlend Wiborg om ny § 85 a


Se Stortingsforslaget:

Facebook gruppe: "Kutt Kablene"

Potensielt samarbeid: NyeBorgerlige https://nyeborgerlige.no/