A Dr. Mező Ferenc Általános Iskola 2020-ban a „2020-1-HU01-KA101-078256” számú Erasmus+ köznevelési intézmények számára kiírt pályázatán 30 606 € támogatást kapott a „Motiváció, kulcs a sikerhez” című nemzetközi képzési tevékenysége megvalósításához.

Az elmúlt két év során megvalósult 16 mobilitási tevékenység, 13 résztvevője Európa számos képző intézményben vehetett részt nyelvtanfolyamon és módszertani-szakmai kurzusokon.

A képzések fő témája a motiváció, a tanári-tanulói megújulás, az ehhez szükséges módszertani ismeretek bővítése és azok gyakorlatba való átültetése. Az intézmény már ötödik alkalommal nyert el nagy összegű támogatást nemzetközi képzésben való részvételéhez. Az előző négy sikeres pályázat témájában egymásra épülő, de mindig új elemeket is beemelő projekt volt. Így a módszertani megújulás, az IKT eszközökkel kapcsolatos kompetenciák fejlesztése intézményi szinten, az inkluzív oktatás témaköre jelent meg az egyes pályázati anyagokban.

Az inkluzív oktatással kapcsolatos pályázatunk olyan magas szakmai elismerést kapott, hogy országos szinten Nívó-díjra jelölték és szakmai konferencián tarthattunk előadást a fenti témában az elmúlt tanév végén.


A motivációval kapcsolatos pályázatban az oktatásban zajló intenzív változásokra kívántunk reagálni és az ezzel kapcsolatos kihívásokat tartottuk szem előtt. Mivel a folyamatosan változó oktatási környezetben egyre nehezebb fenntartani a tanári-tanulói motiváltságot, eredményességet, ezért is fókuszáltunk erre a nagyon fontos területre.

A különböző kurzusok felölelték a kreatív oktatás, a tanári kiégés-megújulás kérdését, de fókuszba kerültek olyan témák is, mint az inkluzív oktatás kihívásai, a tehetségazonosítás és tehetséggondozás lehetőségei, az együttműködési készségek fejlesztése a tanulói közösségben, a módszertani lehetőségek bővítése, melyek inspirációt és szakmai megújulást jelentenek tanári közösségünk számára. 4 fő Máltán nyelvtanfolyamon vett rész, mivel iskolánk egyik fő profiljából adódóan  nagyon sok tanulónk van, akinek a magyar nem anyanyelve és a szülőkkel, illetve a diákokkal a munkatársak angolul tudnak kommunikálni

Hatan jártak Horvátországban különböző módszertani kurzusokon, egy kollégánk Hollandiában vett részt képzésen, de Barcelona, Brighton , Prága és Tenerife is szerepelt az uticélok között.

A résztvevők beszámolói alapján, melyet a tantestület körében tartottak meg a tanévnyitó értekezleten mindenki nagyon sok tapasztalattal gazdagodott, mind szakmailag, mind emberileg. Az Erasmus kurzusokon való részvétel észrevehetően friss energiát, lendületet ad a kollégáknak, ami a további szakmai tevékenységükhöz nagyon pozitívan járul hozzá.

Az intézmény honlapján, szülői-munkatársi körben, workshopok, szakmai napok és szemináriumok során tervezzük a projekttel kapcsolatos disszeminációs tevékenységet, melyek hozadéka rövid és hosszútávon is jól mérhető a szakmai munkánkban. A külföldön megszerzett tapasztalatok, a megismert jógyakorlatok beépülnek a napi munkába és azok a munkatársak is nyitottá, érdeklődővé válnak, akik még nem vettek részt hasonló programon. Ezt mutatja az is, hogy évről-évre nő azok száma, akik a pályázatba bekapcsolódnak azzal a céllal, hogy időnként saját komfortzónájukból kilépve valami újat, valami inspiratív kezdeményezést kipróbáljanak, amivel a pedagógiai lehetőségeiket bővíthetik rövid-és hosszútávon is.

 

Budapest, 2022. szeptember 21.                                                           

Csürke Gyöngyvér

projekt koordinátor