PROFI

Projektom PROFI ćemo razvijati kompetencije poduzetništva kod naših učitelja i učenika, shvaćajući poduzetništvo u širem smislu, kao niz osobina i sposobnosti (prilagodljivost, komunikativnost, rješavanje problema, inicijativnost, organizacijske sposobnosti itd.) koje pojedincu omogućuju uočavanje i realizaciju povoljnih prilika te samoostvarenje (kao najvišu ljudsku potrebu po Maslowljevoj hijerarhiji). To ćemo ostvariti kroz Zadrugu Vitezovi, neke izvananstavne aktivnosti, program financijske pismenosti te prošireni program profesionalnog usmjeravanja učenika.


Za logo projekta odabran je rad učenice Karle Puntarić.

Trajanje projekta: 31.12.2018. - 29.6.2020.