G x A = M + Č - A

encourage influence guide inspire

Gamča sa v roku 2023 stala súčasťou Konzorcia pre Erasmus+ IHBA pod vedením jazykovej  školy International House  Bratislava, ktoré je zamerané na žiadosti o finančné granty EU na svoje projektové aktivity. 

V nasledujúcich školských rokoch budeme organizovať viaceré aktivity medzinárodnej spolupráce v rámci programu Erazmus+ pre mobilitu v školskom vzdelávaní financované Európskou komisiou. 

Poslaním týchto projektov je realizácia mobilít a poskytnutie nástrojov, ktoré umožnia zamestnancom a žiakom školy zvyšovať kvalitu vzdelávacieho procesu, ľudského potenciálu, vytvárať podmienky pre internacionalizáciu slovenských škôl, získavať partnerov v zahraničí, zabezpečiť mobilitu žiakov v európskom priestore.