DOKUMENTUMTÁR

Jogszabálygyűjtemény

Jogszabálygyűjtemény - LEADER pályázatok összeállításakor alkalmazandók! (Frissítve: 2018.04.10.)


Az ÁÚF 11. pontjában foglalt jogszabályokon túl az alábbi jogszabályok tekintendők irányadónak:

1.) Kormányrendeletek, Minisztertanácsi rendeletek

24/1986. (VI. 26.) MT rendelet a szakfordításról és tolmácsolásról

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

80/2008. (IV. 4.) Korm. rendelet az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról

176/2008 (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet a kedvezményezett járások besorolásáról

105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről

2.) Miniszteri rendeletek

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

3.) Kormányhatározatok

Az Éves Fejlesztési Keret elfogadásáról szóló kormányhatározatARCHÍV


Indul a 2014-2020-as tervezési területek előzetes elismertetése


Ezúton tisztelettel tájékoztjuk, hogy megjelent az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5./2014 (II. 6.) közleménye a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről és a Helyi Fejlesztési Stratégiához (HFS) kapcsolódó tervezési terület előzetes elismeréséről.


Részletesebb információ az alábbi link bemásolásával érhető el:

http://www.nakvi.hu/node/589209/


Feltöltve: 2013.02.07.


2013. február 1-től több jogcímen is megnyílik a jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek részére kifizetési időszak19/2013. (I. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről.

24/2013. (I. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás kifizetésének igényléséről.

25/2013. (I. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről.

26/2013. (I. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről.

27/2013. (I. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről.

A kifizetési kérelmek beadása csak elektronikus úton lehetséges.

Feltöltve: 2013.02.07.

MEGJELENT A MEZŐGAZDASÁGI DIVERZIFIKÁCIÓS EMVA RENDELET, MVH ÉS IH KÖZLEMÉNY

2012. december 17-én a 171. számú Magyar Közlönyben megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet, valamint a kapcsolódó 5/2013 (I.09.) Irányító Hatóság közleménye.

Rendelet

Közlemény

A kapcsolódó MVH közlemény az alábbi linkre kattintva nyitható meg:

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk352013

Módosult a diverzifikáció rendelet MVH közleménye!

http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk462013

Feltöltve: 2012.12.20.

Módosítva: 2013.01.10.

Módosítva: 2013.02.11.

Módosítva: 2013.03.05.


Tisztelt Pályázók!

Az 56/2012. (VI. 22. ) VM rendelet 2012. december 17-ig meghosszabbította a megvalósítási határidőt egyes EMVA beruházási jogcímek esetében, a 2007-2008 években benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában, azoknál az ügyfeleknél, akik megfelelnek a hivatkozott rendeletben meghatározott feltételeknek.

Az érintett ügyfelek egyik csoportjának 2012. december 31-ig, másik csoportjának 2013. május 31-ig kell benyújtani az utolsó kifizetési kérelmét a támogatott művelet lezárását igazoló okiratokkal, jogerős engedélyekkel együtt.

Feltöltve:2012.11.28EMVA RENDELET AZ EGYES BERUHÁZÁSI JOGCÍMEK ESETÉN NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁSI ELŐLEGFIZETÉSRŐL

Tájékoztatjuk, hogy megjelent a 118/2012. (XI.22.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási előlegfizetésről.

A vonatkozó rendeletet itt olvashatják.

Az összefoglaló hírlevelünk itt olvasható.

A módosított, vonatkozó MVH közlemény az alábbi linken érhető el:

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk52013

Feltöltve: 2012.11.26.

Módosítva: 2013.01.25.


FALUMEGÚJÍTÁS ÉS -FEJLESZTÉS, VALAMINT

VIDÉKI ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSE

JOGCÍMRENDELETEK MÓDOSÍTÁSA

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal friss értesítése szerint a jogszabályi értelmezések az alábbiak szerint módosultak:

1/ Polgármesteri Hivatal külső és belső felújítása mégis támogatható

2/ Új sportöltöző is építhető

Szíves figyelmükbe ajánljuk a Magyar Közlöny két vonatkozó jogcímrendelet módosítás részt tartalmazó számát, mely ITT olvasható.A módosítás többek között tartalmazza az új támogatási kérelem beadási határidőt is (2012.november 30.).

Feltöltve. 2012.11.12.


NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS PÁLYÁZAT

Megjelent a Vidékfejlesztési Miniszter 99/2012 (09.25.) rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Únión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrerehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről.

Legalább egy hazai Leader HACS és egy más, külföldi Leader HACS részvételével megvalósuló pályázat valósítható meg, melybe partner(ek)et is lehet bevonni. Partner lehet önkormányzat, civil szervezet, egyház és gazdasági társaság is.

A pályázatokat 2012. október 30-tól folyamatosan, de legkésőbb 2013.

augusztus 31-ig lehet benyújtani.

Amennyiben a jogszabályhoz illeszkedő, nemzetközi együttműködés projekt ötlete lenne, kérjük forduljon bizalommal az egyesület munkaszervezetéshez.

A rendelet olvasható a Magyar Közlöny 126.számában, a 20656. oldaltól is.


MVH közlemény:

A rendelet teljes szövege pdf formátumban itt tölthető le:

Módosított rendelet

Feltöltve: 2012.10.02.

Módosítva 2013.01.10.


FALUMEGÚJÍTÁS ÉS -FEJLESZTÉS, VALAMINT

VIDÉKI ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSE JOGCÍM RENDELETEK ÉS MVH KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Közlöny 129. számában az alábbi VM rendeletek jelentek meg:

102/2012. (X. 1.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

103/2012. (X. 1.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről.

A rendeletek az alábbi linkre kattintva érhetők el:

Az MVH közlemények, betétlepok, kitöltési útmutató az alábbi linkeken érhetők el:

Falumegújítás- és fejlesztés:

Módosító MVH közlemény (162/2012 (X.19.) közlemény):

Vidéki örökség megőrzése:

Feltöltve: 2012.10.01.

Módosítva: 2012.10.08.


LEADER KIFIZETÉSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSI HELYE EGYSÉGESEN AZ MVH!

A 128/2012 (VIII.06.) MVH közlemény értelmében mind a 2009-es,

mind a 2011-es Leader pályázatok esetében a kifizetési kérelmeket

immáron ügyfélkapun keresztül, vagy az MVH Veszprém Megyei

Regionális Kirendeltségéhez kell benyújtani ( 8202 Veszprém, Pf. 791.) nem

az egyesületünkhez.

Az egyesület munkaszervezete a kérelem összeállításához,

benyújtásához továbbra is áll szíves rendelkezésre.

A módosítás az alábbi linkeken érhető el:

Feltöltve.2012.08.21


LEADER PÁLYÁZATOK KIFIZETÉSI IDŐSZAK AUGUSZTUS 01-TŐL!!! 2012/2

A 107/2012. (Vll. 20.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás igényléséről az alábbi linken érhető el:

Feltöltve:2012.07.23.

Megjelent az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzése LEADER Helyi Akciócsoportok közremûködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló

79/2012. (VI. 20.) számú MVH Közlemény .


Feltöltve:2012.06.21.

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közremûködésével 2012-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl az alábbi linken olvashat:

Feltöltve:2012.06.11

ÚMVP (LEADER) kifizetési kérelem beadási határidõ!

A 2012. évben nyitva álló elsõ kifizetési kérelem beadási idõszak 2012. május 31-én zárul!

A beadáshoz szükséges kitöltési útmutató, formanyomtatványok és további hasznos dokumentumok a 19/2012 (I.20.) MVH közleményben olvashatók, mely az alábbi linkre kattintva

érhetõ el:

Feltöltve: 2012.05.25.

Megjelent az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztéséreLEADER

Helyi Akciócsoportok közremûködésével 2012-ben nyújtandó támogatások

részletes feltételeirõl szóló

Feltöltve.2012.05.22.

Megjelent a mikrovállalkozások fejlesztésérõl szóló

rendelet

Június 1-tõl egy hónapon keresztül nyújthatnak be mikrovállalkozások

pályázatokat támogatásra, amelyekrõl idén is a LEADER Hely

Akciócsoportok dönthetnek.

Összesen hétmilliárd forint segíti a cégeket.

Az idén újra a LEADER Helyi Akciócsoportok (HACS) dönthetik el,

mely mikrovállalkozások kaphatnak támogatást a Darányi Ignác Terv európai

uniós pénzkeretébõl.

A VidékfejlesztésiMinisztérium így erõsíti meg, hogy a forrás biztosan azokhoz a pályázókhoz kerüljön, akik a legtöbbet tehetik a helyi gazdaság fellendítéséért.

A HACS-ok csaknem hétmilliárd forint sorsáról határozhatnak. Pályázni június 1-30.

között lehet.

A mikrovállalkozásoknak kiírt pályázaton az 5000 fõ alatti lakosságszámú és

a legfeljebb 100 fõ/négyzetkilométer népsûrûségû településeken mûködõ vagy

induló cégek kérhetnek támogatást. A vállalkozások legalább egymillió, legfeljebb 35 millió forintot

igényelhetnek, de az összeg felsõ határát a HACS-ok saját illetékességi területükön csökkenthetik.

A hozzájárulás mértéke hátrányos helyzetû településeken 65 százalék, egyébként 60 százalék.

2011-ben a minisztérium átdolgozta a LEADER Programot, és hatékonyabbá, eredményesebbé tette a lebonyolítását; ezzel a rendelkezésre álló fejlesztési források legjobb kihasználását is biztosítja a tárca.

A Helyi Akciócsoportok a LEADER Program végrehajtására jöttek létre, amely gazdasági,

társadalmi és környezeti problémák helyi megoldását segíti. A HACS-ok maguk dönthetnek

arról, milyen fejlesztéseket kívánnak megvalósítani. A szervezetekben a közigazgatás,

a vállalkozók és a civil szervezetek is képviseltetik magukat.

A támogatásról szóló 47/2012. (V. 11.) számú rendelet a Magyar Közlöny 2012. évi 57.

számában számában jelent meg, amely csatolva elérhetõ (a jogszabály szövege a 9329.

oldaltól olvasható).

Forrás: kormany.hu, Magyar Közlöny

A rendelet itt tekinthetõ meg.

A rendelet az összes mellékletével a Magyar Közlönyben tekinthetõk meg.

Feltöltve: 2012.05.15.


ÚMVP MONITORING ADATSZOLGÁLTATÁS

Tisztelt ÚMVP Pályázók!

Megjelent a 28/2012 (II.10.) számú MVH Közlemény az EMVA és EHA támogatott intézkedések 2012. évi

monitoring adatszolgáltatás teljesítésének részletes szabályairól.

A felhívás nem minden ÚMVP pályázót érint, ezért mindenképpen érdemes a Közleményt áttanulmányozni, illetve a Monitoring rendszerben ellenõrizni, hogy van-e adatszolgáltatási kötelezettsége.

A Monitoring szolgáltatás program az mvh.gov.hu oldalról indítható, és ügyfélkapus belépés szükséges.

A rendszer Mozilla netböngészõre van optimalizálva.

Az adatszolgáltatás beküldési határideje: 2012.03.12.

A közlemény, kitöltési útmutató és további fontos információk az alábbi linken érhetõk el:

2012.02.27.

Figyelem! Módosult a Leader pályázatok beadásáról szóló rendelet

A Vidékfejlesztési Minisztérium soron kívül módosította a LEADER pályázatok beadásáról szóló rendeletet, hogy azok is benyújthassák kérelmeiket, akik az elektronikus rendszer túlterheltsége miatt november 15-én ezt nem tudták megtenni. A rendelet az alábbi linken olvasható:

Feltöltve:2011.11.25.

118/2011 (X.19.) számú IH közlemény

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 118/2011 (X.19.) számú közleménye, mely a

Falumegújítás és –fejlesztés, valamint a Vidéki örökség megõrzése jogcímek benyújtási idõszakának módosításáról szól, az alábbi linken olvasható:

http://www.kormany.hu/download/e/bc/50000/IH%20118.%20k%C3%B6zlem%C3%A

Feltöltve:2011.10.24.

Leader pályázat benyújtási idõ hosszabbítás

Tisztelt Leader Pályázók!


Tájékoztatjuk Önöket a 119/2011 (X.21.) ÚMVP IH közlemény megjelenésérõl, mely a LEADER pályázat benyújtási idõszakának meghosszabbításáról rendelkezik.

A közleményt az alábbi linkre kattintva érheti el:

Feltöltve: 2011.10.21.

Leader rendelet módosulása

A 90/2011 VM rendelet módosította a Leader rendeletet, valamint a helyi termék fogalmát:

10. § (1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló

76/2011. (VII. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. §

(1) bekezdés 7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„7. helyi termék: a LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területén honos, vagy ott megtermelt, elõállított termék,vagy a LEADER Helyi Akciócsoport által – az adott célterületében – helyi termékként

meghatározott hagyományos termék;”

(2) Az R3. 11. § (2) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés c) pontjától eltérõen az önálló tevékenységet végzõ magánszemély természetes személynek,valamint az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló VM rendeletben meghatározott falusi szálláshelyet üzemeltetõ természetes személynek nem

kell vállalnia, hogy a támogatás megítélését követõen az elsõ kifizetési kérelem benyújtásának idõpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát.”

Feltöltve:2011.10.04.

157/2011. (IX.28) MVH közlemény

Megjelent az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 76/2011.

(VII.29) VM rendelet alapján kihirdetett pályázati felhívás keretében

nyújtandó támogatások vonatkozásában a benyújtási idõszak kezdetérõl szóló 157/2011. (IX.28) MVH közlemény,mely elérhetõ az MVH külsõ honlapján az alábbi linken:

Feltöltve:2011.09.29

Figyelem! Módosult a 149/2011. (IX.20.) MVH közlemény

Megjelent az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének

végrehajtásához 2011-tõl nyújtandó támogatások részletes

feltételeirõl szóló 76/2011. (VII.29)VM rendelet alapján kihirdetett

pályázati felhívás keretében nyújtandó támogatások részletes

feltételeirõl szóló 149/2011. (IX. 20.) MVH közlemény módosításáról

szóló 156/2011. (IX.28.)MVH közlemény, amely elérhetõ az MVH külsõ honlapján,

az alábbi linken:

Feltöltve:2011.09.28

MEGJELENT A 149/2011 MVH LEADER KÖZLEMÉNY

Megjelent a 149/2011(IX.20.) számú MVH közlemény a Leader támogatások

végrehajtásáról.A közlemény tartalmazza a pályázat benyújtásához szükséges

formanyomtatványokat és egyéb,fontos információkat.

A közlemény az alábbi linken érhetõ el:


Feltöltve: 2011.09.21.

LEADER PÁLYÁZÓKNAK!

Tisztelt Leader pályázók!

Felhívjuk szíves figyelmüket az alábbi MVH hírlevélre:

„LEADER: pályázni csak elektronikus úton lehet!


Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiák végrehajtásához 2011-tõl nyújtandó támogatások részletes

feltételeirõl szóló 76/2011.(VII.29.) VM rendelet keretében benyújtandó

pályázatok esetében a pályázat benyújtás kizárólag elektronikus úton történhet.

Fontos, hogy csak az MVH regisztrációs számmal rendelkezõ ügyfél

tud pályázatot benyújtani. Aki nem rendelkezik regisztrációs számmal,

az ügyfélkapun be tud lépni, de a kérelem beadáshoz nem tud hozzáférni,

ezért az ügyfeleknek G0001-11-1 regisztrációs adatlapon elõbb regisztráltatni kell magukat.

A regisztrációval kapcsolatos minden tudnivaló elérhetõ az alábbi linken:


További fontos információ, hogy a LEADER 2011-es pályázati körére vonatkozó 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet

lehetõvé teszi, hogy a Helyi Akciócsoport (HACS) munkatársai ún.technikai közremûködõként segítsék az ügyfelek

elektronikus pályázatainak benyújtását.

Amennyiben az ügyfél a területileg illetékes LEADER HACS munkaszervezetét kívánja igénybe venni

technikai közremûködõként, köteles az ilyen irányú igényt a pályázat benyújtására rendelkezésre álló

idõszak kezdõ dátumát megelõzõen legalább 20 nappal a technikai közremûködést végzõ LEADER HACS

munkaszervezet felé írásban jelezni a pályázat benyújtásához idõpont egyeztetése céljából.”

Feltöltve: 2011.09.09.

Leader rendelet módosítása

Megjelent a vidékfejlesztési miniszter 88/2011. (IX. 2.) VM rendelete a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében

megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet, valamint az

Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének

végrehajtásához 2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet

módosításáról.

A rendelet az alábbi linken olvasható:

A módosításokat is tartalmazó 76/2011. (Vlll.29.) VM rendelet az alábbi linken érhetõ el:

Leader rendelet

Feltöltve:2011.09.05.

FIGYELEM!- módosult a Leader pályázati felhívás

Tájékoztatom, hogy módosult a LEADER pályázati felhívás.

A 106/2011. (VIII.25) ÚMVP IH Közleményben megtalálhatják a módosított

dokumentumot.

A dokumentum word formátumban elérhetõ az umvp.eu honlapon.

Feltöltve:2011.08.29.

Figyelem! Módosult a Helyi Bíráló Bizottság eljárásrendje

Az ÚMVP IV. tengelye, azaz a LEADER program végrehajtásában közremûködõ Helyi Bíráló Bizottság

Eljárásrendjén a- LEADER HACS-ok visszajelzéseit is figyelembe véve - az Irányító Hatóság módosításokat,

illetõleg pontosításokat hajtott végre a Helyi Bíráló és Monitoring Bizottság eljárásrendjében és

formanyomtatványain.A módosított dokumentumok az alábbi linkeken érhetõek el:

Pályázati felhívás az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák

Leader fejezetének végrehajtásához

Helyi Bíráló Bizottságának Eljárásrendje

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 99/2011 (VIII/2.) közleménye; Az ÚMVP LEADER

fejezetéhez tartozó Pályázati Felhívásról, valamint a Helyi Bíráló Bizottság

eljárásrendjérõl

Feltöltve:2011.08.17.

LEADER ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ PÁLYÁZÓKNAK

Az általános tájékoztató

a LEADER pályázatok benyújtásárólaz alábbi linken olvasható

Tájékoztató

Feltöltve:2011.08.10.

Helyi Bíráló Bizottság Eljárásrendje

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Leader Fejezetének Végrehatásában Közremûködõ

Helyi Bíráló Bizottságának Eljárásrendje

az alábbi linken olvasható:

Helyi Bíráló Bizottságának Eljárásrendje

Feltöltve:2011.08.08

Leader Pályázati felhívás 2011 és formanyomtatványok

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ EURÓPAI

MEZÕGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL

A HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK LEADER

FEJEZETÉNEK VÉGREHAJTÁSÁHOZ AZ ALÁBBI

LINKEN OLVASHATÓ:

Leader pályázati felhívás és formanyomtatványok

Feltöltve: 2011.08.05.

60/2011 (VI.30.) VM rendelet

Megjelent a vidékfejlesztési miniszter 60/2011. (VI. 30.) VM rendelete a rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegû (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet és az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-tõl igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl szóló 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet módosításáról.

A rendelet az alábbi linken elérhetõ

60/2011 (VI.30.) VM rendelet

Feltöltve:2011.07.04.

A rendelet az alábbi linken elérhetõ

60/2011 (VI.30.) VM rendelet

Feltöltve:2011.07.04.

57/2011. (Vl.20) VM rendelet

Megjelent a vidékfejlesztési miniszter 57/2011. (VI. 20.) VM rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások

kifizetési rendjérõl szóló miniszteri rendeletek módosításáról.

A rendelet az alábbi linken elérhetõ:

57/2011. (Vl.20) VM rendelet

Feltöltve:2011.06.22.

Mikrovállalkozás adatlapok

Megjelent 87/2011. (VI. 3.) MVH Közlemény az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-tõl nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeirõl.

A közlemény és mellékletei az alábbi linken elérhetõek:

87/2011. (VI. 3.) MVH Közlemény

Feltöltve:2011.06.07

TURISZTIKA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Megjelent a 44/2011 (V.26.) VM rendelet az EMVA turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl.

Vállalkozások, önkormányzatok és civil szervezetek is pályázhatnak!

A rendelet elérhetõ itt:

44/2011 (V.26.) VM rendelet

Feltöltve:2011.06.03

Mikrovállalkozások figyelem!

A közelgõ pályázat beadási idõszakra (2011.06.15- 2011.07.15) való tekintettel elkészítettük a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztsésére vonatkozó rendelet kivonatát amely segít ezen

rendkívüli pályázati lehetõség kiaknázásában való tájékozódáshoz. Amennyiben a pályázati lehetõséggel kapcsolatban komolyabban érdeklõdne, kérjük, keresse meg egyesületünket bizalommal.

Ezen lehetõség páratlan a kistérségeink mikrovállalkozásai részére!

A tájékoztató rendelet kivonat az alábbi linken érhetõ el:

Tájékoztató

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások

létrehozására és fejlesztésére 2011-tõl nyújtandó támogatások részletes

feltételeirõl szóló 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet a Magyar Közlöny 2011.évi 45.számában olvasható az alábbi linken is elérhetõ:

33/2011. (IV. 28.) VM rendelet

Feltöltve:2011.05.30

Módosítva:2011.06.03

Figyelem: Módosultak a beruházási támogatások feltételei!

A napokban jelent meg és lépett hatályba az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételeinek általános szabályairól szóló rendelet módosítása. A változások leginkább a beruházási támogatásokat érintik.

Bõvebb információ az alábbi linken található:

Rendelet módosítás

Feltöltve:2011.03.31

49/2011. (III. 25.) MVH Közlemény

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú Közleménye az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások kifizetésének igénylésérõl az alábbi linken érhetõ el:

49/2011. (III. 25.) MVH Közlemény

Feltöltve:2011.03.31

1/2011. (I. 6.) számú MVH közlemény

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

1/2011. (I. 6.) számú közleménye az intézkedésekben való részvételhez szükséges, a

lejárt tartozásokra vonatkozó nyilatkozatról az alábbi linken érhetõ:


http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk12011

feltöltve:2011.01.10.