ADATAINK,

RÓLUNK

Egyesületünk hivatalos dokumentumai és az előző programozási időszakot bemutató Kiadványunk a Dokumentumtárban elérhetőek.

A működési területünkhöz tartozó 22 település listája, azok oldala és térképei a Működési terület almenüjében elérhetőek.

ALAPADATOK

név: Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület

székhely (számlázási cím): H-2521 Csolnok, Rákóczi tér 1.

adószám: 18617371-1-11

bírósági nyilvántartásba vételi szám: Pk.60018/2008/6

MÁK ügyfélazonosító (MVH reg. szám): 1004406233

bankszámlaszám: 63200205-11095165

ELÉRHETŐSÉGEK

munkaszervezeti iroda: H-2521 Csolnok, Szent Borbála utca 20. TÉRKÉP

posta: H-2521 Csolnok, Pf. 9.

0036 33 555 260

A MUNKASZERVEZET ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE

hétfő: 8:00 - 16:00 óra

kedd - szerda: 8:00 - 14:00 óra

csütörtök - péntek: telefonos ügyfélszolgálat

MUNKASZERVEZET

munkaszervezet-vezető: Priegl Jánosné Rita dunapgve@gmail.com

vidékfejlesztési referens: Köck Bernadett

ELNÖKSÉG

elnök: Bérces József (civil szféra)

elnökhelyettes: Czermann János (önkormányzati szféra)

elnökségi tag: Vachaja Zoltán (civil szféra)

elnökségi tag: Pup Attila elnökségi tag (vállalkozói szféra)

elnökségi tag: Pallagi Tibor (önkormányzati szféra)

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

elnök: Tóth Zoltán

bizottsági tag: Tiboriné Kardos Éva

bizottsági tag: dr. Kalocsai Zoltán

AZ EGYESÜLETRŐL

A 93/2007 (VIII.29) FVM rendelet alapján a Dorogi és az Esztergom-Nyergesújfalu kistérségek tervező csoportjai a mellékelt 2008. augusztus 7-én kelt Alapszabállyal létrehozták a „Duna-Pilis-Gerecse” Vidékfejlesztési Egyesületet.

Az egyesületnek 87 alapító tagja van. A működési területét és a tagjegyzéket az Alapszabály melléklete tartalmazza.

Az egyesületet a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság Pk. 60.018/2008/6. sz. végzésével 1700. sorszámon nyilvántartásba vette.

Az egyesület bejegyzéséről szóló végzés a Győri Ítélőtábla Pkf.III.26.010/2008/3.sz.végzésével jogerőre emelkedett.

Az egyesület munkaszervezete 2008. október 17-én kezdte meg tevékenységét 2 fő munkaviszony keretében történő alkalmazásával.

Az egyesületnek jelenleg 121 tagja van: 28 közszervezet, 29 gazdasági társaság, 8 egyéni vállalkozó, 46 civil szervezet és 10 fő természetes személy.

TAGFELVÉTEL

Az Egyesület tagjainak felvétele vagy kérelmük elutasítása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A tagfelvételhez szükséges nyomtatványok, körülmények:

1.) A tagfelvételi kérelem innen letöltve, kinyomtatva, kitöltve, teljes bizonyító erejű okiratba foglalva (azaz 2 tanúval igazolva), cégszerűen aláírva, szkennelve (vagy fényképezve), email-ben visszaküldve az egyesülethez;

a) legalább kettő tag teljes bizonyító erejű okiratba foglalt ajánlása;

b) magánszemély esetén a lakcímet, tartózkodási helyet igazoló okirat másolata;

c) egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány hiteles másolata;

d) gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonata;

e) társadalmi szervezet esetén a bírósági nyilvántartásba vételéről szóló, 30 napnál nem régebbi igazolás. Amennyiben a bírósági nyilvántartásból nem állapítható meg, hogy a szervezet az Egyesület működési területén székhellyel, telephellyel, vagy fiókteleppel rendelkezik a hatályos Alapító Okiratának (Alapszabályának) hiteles példányát, amely igazolja, hogy a szervezet, vagy valamelyik szervezeti egysége az Egyesület működési területén működik;

f) A tagfelvételről a kérelem előterjesztését követő első közgyűlés dönt. Az egyesületi tagság a belépési kérelemnek a közgyűlés általi elfogadásával keletkezik.

ÉLŐ TÉRKÉPEK

További élő térképek a Települések oldalon, illetve a Települések menüpont almenüjében, az egyes települések oldalain elérhetők.

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK (Kattintásra nagyíthatók) - Kötelező nyilvánosság

A Vidékfejlesztési Program 19. intézkedése a vidékfejlesztési tevékenységben jelentős szerepet vállaló, az ország térségeiben már működő és megalakuló LEADER Helyi Akciócsoportok számára biztosít támogatást. Az intézkedés keretében a LEADER Helyi Akciócsoportok a Vidékfejlesztési Program és a többi operatív program céljaihoz illeszkedő, a helyi fejlesztési céloknak megfelelő Helyi Fejlesztési Stratégiát dolgoznak ki. Az Irányító Hatóság által jóváhagyott Helyi Fejlesztési Stratégiában a LEADER Helyi Akciócsoportok olyan fejlesztési célokat határoznak meg, amelyeket pályázati kiírások keretében a térségi szereplők valósítanak meg.

A jelen támogatás célja a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítése, ugyanakkor a végleges és elfogadott Helyi Fejlesztési Stratégia nyomán a támogatási kérelmet benyújtó és véglegesen elismert LEADER Helyi Akciócsoport jogosulttá válik a 19.2 alintézkedés (Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósítása) fejlesztési forrásai feletti rendelkezésre, koordinációra, valamint a 19.4 alintézkedés (Működési és animációs költségek) forrásainak igénybe vételére a Helyi Fejlesztési Stratégia tényleges megvalósításának időtartama alatt.

Feltöltve: 2017.06.29.