EMVA

Közlemény

A következõ években Magyarország az agrár-, vidékfejlesztés tekintetében is nagy lehetõségek elõtt áll. Hazánk az Európai Unió új költségvetési idõszakában - 2007 és 2013 között - közel 5 Mrd euró forrás felhasználására jogosult. Ez az összeg teljes egészében a magyar mezõgazdaság és a vidék fejlesztésére fordítható. Célunk, hogy a rendelkezésre álló forrásokat a lehetõ leghatékonyabban használjuk fel. A 2007-tõl elérhetõ uniós pénzek, kiegészítve a hazai forrásokkal a magyar agrárgazdaság és vidék hosszú távú versenyképességét alapozhatják meg.

Az Európai Unió tervezési irányelveivel összhangban a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a 2007-2013 közötti tervidõszakra vonatkozó stratégiai terv kialakításába folyamatosan bevonja az agrár-vidékfejlesztés gazdasági, társadalmi és civil résztvevõit annak érdekében, hogy a lehetõ legszélesebb konszenzus alapján kerüljenek kialakításra az agrár-vidékfejlesztés stratégiai céljai és az ennek megvalósítását szolgáló támogatási rendszer.

Az elmúlt hónapokban, társadalmi partnereinkkel közösen a források felhasználását, illetve a fejlesztések kereteit meghatározó Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv dokumentumán dolgoztunk. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv tehát egy közös tervezési folyamat része. Ez a dokumentum alapozza meg a következõ 7 évben beérkezõ uniós források hatékony, a magyar agrárium számára legkedvezõbb módon történõ felhasználását.

A társadalmi egyeztetésbe bekapcsolódó gazdálkodóknak, valamint az agrár-, civil, tudományos és egyéb szervezeteknek ezúton is köszönjük eddig beküldött véleményeiket, javaslataikat.

A stratégia és a programozás a kötelezõ jelleggel alkalmazandó uniós jogszabályok maximális figyelembe vételével kerültek megfogalmazásra, melyek megismerését az alábbi dokumentumok segítik:

A Kormány által tavaly októberben elfogadott stratégiai koncepció alapján, a társadalmi partnerek véleményének figyelembevételével és az Európai Unió Bizottságával folytatott többfordulós szakértõi egyeztetések eredményeként elkészült az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv átdolgozott változata.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program a Stratégiai Terv továbbrészletezett változata, amely intézkedés-szinten tartalmazza a 2007 és 2013 közötti fejlesztési idõszak agráriumra és vidékfejlesztésre vonatkozó prioritásait.

A Programnak az Európai Bizottság részére hivatalosan benyújtott, magyar nyelvû változata az alábbi linkre kattintva tölthetõ le:

Már letölthetõ az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program legfrissebb, angol nyelvû változata, melyet a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium február 19-én eljuttatott az Európai Unió illetékeseihezForrás: FVM - Agrár-vidékfejlesztési Fõosztály


2007.01.24.