De Nieuwe Aarde

Delen is uiteraard toegestaan (www.dnaw.nl)

Auteur: Ton Modderman

Contact

Email: dnaweq@gmail.com


Deze site is het hoofdonderdeel van de volgende spirituele zaken, waarmee ik me bezig houd:


Gedachtenstroompjes.nl 

Een website waarin een antwoord wordt geschetst op de vraag wie we werkelijk zijn!

Geïnspireerd op de Ashtavakra Gita en uitspraken van 

Sri Nisargadatta


22 mei 2023

2 september 2022

Belangrijk!

Lorie Ladd heeft zojuist haar boek gepresenteerd waarin ze een duidelijk beeld heeft geschetst van de nog niet echt vertelde geschiedenis van de Mensheid.

In het kort komt het er op neer dat er miljoenen jaren geleden een experiment is gestart om, de zielen die het willen, geheel nieuwe ervaringen op te kunnen laten doen in een wereld in de 5e dimensie. Dit zijn ervaringen die zielen in hogere dimensies beslist niet konden of kunnen opdoen.

Dit experiment speelt zich op dit moment af op de Aarde en is ingekapseld in een 12D Grid om verstoringen tegen te gaan. Dat is de omgeving die wij nu  ervaren in de vorm van het ons bekende heelal met alle Galaxies, Nevels, Sterren, Planeten en Manen. Kortom alles wat wij vanaf de Aarde denken waar te kunnen nemen.

Dit beeld komt echter niet overeen met de werkelijkheid. Alles lijkt voor ons verder weg dan het in werkelijkheid is. Het komt ongeveer overeen met wat de mensen over de platte Aarde beschrijven.

De 5D-belichamingen van de zielen binnen het experiment zijn in de loop van miljoenen jaren afgezakt van 5D naar 3D en in deze tijd is er weer een beweging gestart om weer naar 5D te komen. Door het verblijf in 3D was de kans zeer groot dat de Aarde vernietigd zou kunnen worden. Dat mag binnen het experiment niet gebeuren.

Kortom een heldere beschrijving van het Hoe en Waarom van datgene dat we nu met de Mensheid beleven. Reuze interessant allemaal!

Boektitel: The Divine Design (Overal verkrijgbaar, ook als Ebook) 

Geschreven in het Amerikaans en binnen enkele maanden ook verkrijgbaar in het Nederlands (26-11-23 nog steeds niet)

Uitgebreide Inhoudsopgave van het boek (zéér de moeite waard om te bekijken) 

Zie Lorie Ladd op YouTube voor een toelichting. Ze besteedt 7 zeer interessante podcasts aan de introductie van het boek, waarin ze al veel van de inhoud van het boek uit de doeken doet (ze heeft een playlist op YouTube van deze 7 podcasts)

https://www.youtube.com/c/LorieLaddAchter al de heftige gebeurtenissen in deze tijd zit een HOGER DOEL!! 

Het hogere doel komt bijna nooit aan bod

Deze website dekt veel meer, zie de INDEX

LIEFDE

Overwint Alles.  .   .   .   .   en dat is NU aan het gebeuren!

Liefde voor jezelf geeft jou de mogelijkheid van een keuze. Bij angst wordt er voor jou gekozen!!

Gnosis

Hier een verwijzing naar een Website van een voor mij goed bekende schrijver, die aan het schrijven is over de echte Kennis oftewel Gnosis. De kern van de spirituele overtuiging. 

Je kunt op deze manier alvast meekijken met het concept.

Toelichting op onder andere: het Christusbewustzijn en de Demiurg

Daaruit blijkt dat een en ander in werkelijkheid geheel anders is dan dat we tot nu toe denken.

GOD ben je ZELF!

Er is geen ander!

Zuiver drinkwater: www.aquapeak.nl