Bendahara Pengeluaran APBN

Diklat Bendahara Pengeluaran APBN

Tujuan : Untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap bendahara Pengeluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Standar Kompetensi :

  • Melaksanakan pengelolaan uang persedian
  • Melaksanakan pengujian dan pembayaran tagihan
  • Menjelaskan perpajakan bendahara pengeluaran
  • Menyusun pembukuan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran
  • Melaksanakan aplikasi bendahara pengeluaran
  • Menjelaskan system penerimaan dan pengeluaran negara


Mata Diklat :

• Pengelolaan uang persediaan

• Pengujian dan pembayaran tagihan

• Perpajakan bendahara pengeluaran

• Pembukuan dan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran

• System penerimaan dan pengeluaran negara


Durasi : 3 hari

Evaluasi : Ujian Komptensi dan Ujian CBT

Syarat :

PNS, berpendidikan Minimal DI atau golongan II/b, bertugas sebagai pengelola keuangan