Werkwijze

Eerste gesprek

Op verwijzing van uw (huis)arts of medisch specialist kunt u bij mij terecht voor begeleiding. Het eerste gesprek duurt ongeveer 60 min. Tijdens dit gesprek komen uw hulpvraag, uw wensen, medische situatie en eet- en beweegpatroon aan de orde. Ook kan ik uitleg geven over de relatie tussen uw aandoening en voeding. Op basis hiervan maken we samen een behandelplan met haalbare doelen. Ik geloof hierbij in de weg van de geleidelijkheid: het stap voor stap toewerken naar een gezonder eet- en beweegpatroon dat op de lange termijn vol te houden is.

Bij aanvang van de begeleiding dient u het Toestemmingsformulier Behandelovereenkomst te ondertekenen. U vindt dit formulier hier, maar krijgt ook bij het eerste gesprek een exemplaar ter ondertekening.

Vervolgconsult

Na het eerste gesprek kunnen we vervolggesprekken afspreken. We zullen dan bespreken hoe het gegaan is in de tussenliggende periode, waar u tegenaan loopt, en kan ik u indien nodig nog aanvullende tips en adviezen geven. Een eerste vervolggesprek duurt meestal 30 min; verdere vervolggesprekken kunnen naar wens 30 of 15 min duren.

Rapportage

Na het eerste consult maak ik – met uw toestemming - een verslag van het gesprek en van de gemaakte afspraken en stuur dit naar de verwijzend arts. Bij het afronden van de begeleiding volgt een eindrapportage naar de arts. Indien nodig kan ik ook een tussentijdse rapportage maken.