Algemene voorwaarden

Diëtistenpraktijk Saskia Nieuwenhuis werkt bij voorkeur op verwijzing van een (huis)arts of medisch specialist. De diëtist houdt in principe de (verwijzend) arts op de hoogte van het verloop van de behandeling.

Wanneer u door ons begeleid wordt, gaat u akkoord met de voorwaarden zoals vermeld in het toestemmingsformulier behandelovereenkomst (u vindt dit formulier hier). Als u niet wilt dat wij rapporteren naar uw (huis)arts, geeft u dit dan s.v.p. aan bij het eerste gesprek.

Indien u niet op de afspraak kunt komen dient u de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Dit kan telefonisch (evt. voicemail inspreken) en per mail. Wanneer u niet minimaal 24 uur van te voren afzegt kan de diëtist het voorgenomen consult bij u in rekening brengen. Weekend- en feestdagen tellen niet mee bij deze 24 uur (dus bijvoorbeeld: voor maandagochtend 9 u dient u uiterlijk de vrijdag ervoor om 9 u af te zeggen). De rekening bedraagt ten hoogste drie maal het kwartiertarief.

Indien u uw e-mail heeft doorgegeven, krijgt u een automatische afspraakherinnering een aantal dagen voor uw afspraak. Deze herinnering is uitsluitend een service; u blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het naleven de afspraak.

Het advies van de diëtist is resultaatgericht zonder dat resultaat gegarandeerd is. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de opvolging van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

Klachtenregeling

Uiteraard doen wij er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit met ons te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici, via de website. Het klachtenloket is ook per mail of telefonisch bereikbaar: 030 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of info@klachtenloketparamedici.nl. Ook is er een informatiefolder voor patiënten: "Ontevreden? Blijf er niet mee zitten".

Een exemplaar van de algemene en betalingsvoorwaarden is kosteloos verkrijgbaar. Vraag ernaar bij uw diëtist.