Algemene voorwaarden

Diëtistenpraktijk Saskia Nieuwenhuis werkt uitsluitend op verwijzing van een (huis)arts of medisch specialist. De diëtist houdt in principe de (verwijzend) arts op de hoogte van het verloop van de behandeling.

Bij aanvang van de begeleiding dient u het Toestemmingsformulier Behandelovereenkomst te ondertekenen. U vindt dit formulier hier, maar krijgt ook bij het eerste gesprek een exemplaar ter ondertekening.

Indien u niet op de afspraak kunt verschijnen dient u de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Dit kan telefonisch (evt. voicemail inspreken) en per mail. Wanneer u niet minimaal 24 uur van te voren afzegt kan de diëtist het voorgenomen consult bij u in rekening brengen. Weekend- en feestdagen tellen niet mee bij deze 24 uur (dus bijvoorbeeld: voor maandagochtend 9 u dient u uiterlijk de vrijdag ervoor om 9 u af te zeggen). De rekening bedraagt ten hoogste drie maal het kwartiertarief.

Indien u uw e-mail heeft doorgegeven, krijgt u een automatische afspraakherinnering een aantal dagen voor uw afspraak. Deze herinnering is uitsluitend een service; u blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het naleven de afspraak.

Het advies van de diëtist is resultaatgericht zonder dat resultaat gegarandeerd is. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de opvolging van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

Klachtenregeling

Uiteraard doen wij er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit met ons te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici, via de website. Het klachtenloket is ook per mail of telefonisch bereikbaar: 030 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of info@klachtenloketparamedici.nl. Ook is er een informatiefolder voor patiënten: "Ontevreden? Blijf er niet mee zitten".

Een exemplaar van de algemene en betalingsvoorwaarden is kosteloos verkrijgbaar. Vraag ernaar bij uw diëtist.