Tarieven, vergoedingen en betalingsvoorwaarden

Vergoeding vanuit uw zorgverzekering

In 2021 wordt dieetbehandeling tot drie uur per jaar per persoon vergoed vanuit de basisverzekering. Dieetbehandeling vanuit de basisverzekering wordt verrekend met het verplicht eigen risico van €385,- per jaar. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Na deze drie uur kan eventueel een beroep gedaan worden op de aanvullende verzekering. Het is per aanvullende verzekering verschillend hoeveel vergoeding hierin is opgenomen. U kunt in uw verzekeringspolis lezen of u recht heeft op extra vergoeding.

Chronische zorg: vergoeding vanuit de ketenzorg

Dieetbehandeling kan vergoed worden vanuit de ketenzorg wanneer er sprake is van Diabetes Mellitus, COPD of cardiovasculaire risico’s (o.a. ernstig overgewicht, verhoogde bloeddruk of verhoogd cholesterolgehalte). Vergoeding vanuit de ketenzorg gaat niet van het verplicht eigen risico af. Uw huisarts of praktijkondersteuner kan u vertellen of u verwezen kunt worden via de ketenzorg.

Behandeltijd

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten:

  1. contacttijd: de tijd waarbij de cliënt aanwezig is.

  2. individueel dieetvoorschrift: de tijd die de diëtist besteedt aan het analyseren van voedingskundige, diëtistische en medische gegevens, het eventueel berekenen van de voeding en het samenstellen van een persoonlijk advies. Hierbij is de cliënt doorgaans niet aanwezig. Deze tijd maakt deel uit van de behandeling.

De totaal bestede tijd wordt altijd afgerond op kwartieren.

Tarieven en duur van de consulten

Per 15 minuten wordt rond de € 16,50 in rekening gebracht; het exacte tarief is afhankelijk van de zorgverzekeraar waar u bij bent aangesloten.

Duur van de consulten

  • Eerste consult > 60 minuten

  • Individueel dieetvoorschrift > 15 of 30 minuten

  • Vervolgconsult lang > 40 minuten

  • Vervolgconsult normaal > 25 minuten

  • Vervolgconsult kort > 15 minuten

  • Telefonisch consult > 15 minuten

  • Toeslag huisbezoek > 15 of 30 minuten

Niet nagekomen afspraken

Indien u niet op de afspraak kunt komen, dient u de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Dit kan telefonisch (evt. voicemail inspreken) en per mail. Wanneer u niet minimaal 24 uur van te voren afzegt kan de diëtist het voorgenomen consult bij u in rekening brengen. Weekend- en feestdagen tellen niet mee bij deze 24 uur (dus bijvoorbeeld: voor maandagochtend 9 u dient u uiterlijk de vrijdag ervoor om 9 u af te zeggen). De rekening bedraagt ten hoogste drie maal het kwartiertarief.

Facturering

Facturering van dieetadvisering vindt rechtstreeks plaats bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is ontvangt u de factuur. In dat geval bent u zelf betaling verschuldigd.

Een exemplaar van de algemene en betalingsvoorwaarden is kosteloos verkrijgbaar. Vraag ernaar bij uw diëtist.