Факультет фізичного виховання та мистецтв

пров. Руставелі, 7, корп. 2, аудиторія 109

Телефон: 732-14-76

Декан факультету

Андрєєв Микола Васильович - кандидат педагогічних наук, доцент.

Підготовка фахівців забезпечується 6 - ма кафедрами:

  • кафедра теорії та методики фізичного виховання

  • кафедра фізичного виховання та спортивного вдосконалення

  • кафедра фортепіано

  • кафедра вокально-хорової підготовки вчителя

  • кафедра музично-інструментальної підготовки вчителя

  • кафедра культурологічних дисциплін та образотворчого мистецтва

На факультеті здійснюється підготовка фахівців за освітнім рівнем:

«Фаховий молодший бакалавр»

014.11 Середня освіта (Фізична культура).

Термін навчання – 3 роки 9 місяців на основі базової загальної середньої освіти.

Форма навчання – денна.

«Бакалавр»

014.11 Середня освіта (Фізична культура).

Термін навчання – 3 роки 9 місяців на основі повної загальної середньої освіти.

1 рік 9 місяців на основі неповної вищої освіти (на базі ОПП підготовки молодшого спеціаліста).

Форма навчання – денна.

017 Фізична культура і спорт

Кваліфікація - Тренер з фітнесу

Термін навчання – 3 роки 9 місяців на основі повної загальної середньої освіти.

Форма навчання – денна.

«Магістр»

017 Фізична культура і спорт

Термін навчання – 1 рік 4 місяці на основі базової вищої освіти (на базі ОПП підготовки бакалавра).

Форма навчання – денна, заочна.

«Фаховий молодший бакалавр»

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Темін навчання – 3 роки 9 місяців на основі базової загальної середньої освіти.

Форма навчання денна.

«Бакалавр»

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Термін навчання – 3 роки 9 місяців на основі повної загальної середньої освіти.

1 рік 9 місяців на основі неповної вищої освіти (на базі ОПП підготовки молодшого спеціаліста).

Форма навчання денна.

«Бакалавр»

034 Культурологія

Термін навчання – 3 роки 9 місяців на основі повної загальної середньої освіти.

Форма навчання денна.

Сфера діяльності випускників

Усі випускники факультету мають можливість працювати вчителями фізичної культури у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів, тренерами зі спорту в дитячо-юнацьких спортивних школах, інструкторами фізичної культури в дошкільних навчальних закладах; вчителями музичного мистецтва, художньої культури, етики та естетики в загальноосвітніх навчальних закладах, музичними керівниками в дошкільних навчальних закладах, керівниками гуртків у позашкільних установах, керівниками дитячих хореографічних колективів, а також педагогами-організаторами культурно-дозвіллєвої діяльності, керівниками художньої студії, методистами позашкільного навчально-виховного закладу, учителями образотворчого мистецтва та ін.

Навчально-матеріальна база

Для здійснення навчальної, наукової та дозвіллєвої діяльності в академії є лекційні аудиторії із сучасним устаткуванням, бібліотека, комп’ютерні класи, спортивні і тренажерні зали, гімнастичні зали та зали ритміки, гімнастики та аеробіки, майданчики для ігор з баскетболу, волейболу, футболу, гандболу, достатня кількість спортивного обладнання та інвентарю, хоровий зал та аудиторії для індивідуальних занять з музичних дисциплін, буфет, медичний кабінет. Академія орендує басейн «Кондиціонер» і лижну базу «Динамо».

Позааудиторна діяльність здобувачів освіти

На факультеті працюють наукові гуртки, студентське наукове товариство, 15 спортивних секцій, театральний гурток, хорові та танцювальні колективи, інструментальні, вокально-інструментальні ансамблі, народний аматорський колектив «Дівочі співаночки», народний аматорський колектив «Сонцеворот» під керівництвом І.М. Кощавець, народний аматорський колектив хор «Світанок» та студентський науково-творчий клуб "Перехрестя". Студенти факультету беруть участь і перемагають у всеукраїнських, міжнародних олімпіадах, конкурсах, фестивалях, спортивних змаганнях з різних видів спорту, чемпіонатах Світу, Європи, України, у художніх виставках, конкурсах творчих робіт, майстер-класах, наукових конференціях із проблем розвитку мистецтва і освіти.