Кафедра фортепіано

       Загальна проблема, над якою працюють викладачі кафедра фортепіано у 2023/2024 навчальному році, – «Удосконалення фахових компетентностей майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі впровадження сучасних педагогічних технологій в систему мистецької освіти».

    Кафедра продовжує забезпечувати викладання таких навчальних дисциплін: спеціальний музичний інструмент, акомпанемент, додатковий музичний інструмент, музична психологія, методика викладання фахових дисциплін.

         Результатом наукової роботи викладачів кафедри є численні виступи на Міжнародних, Усеукраїнських, Регіональних та міжвузівських науково-практичних конференціях, публікації статтей, тез доповідей у наукових та методичних збірниках України, Білорусі, Азербайджану, Польщі, Чехії,  Німеччіни, Англії тощо. Викладачі кафедри постійно підвищують свій науково-практичний рівень, зокрема беруть участь у семінарах, що проходять у країнах близького та далекого зарубіжжя, у тому числі дистанційно.  

   Багаторічний методичний досвід викладачів кафедри є основою для створення багатьох видань навчально-методичних посібників та підручників, у тому числі затверджених й рекомендованих Міністерством освіти і науки України.

Щорічно на кафедрі проводяться науково-практичні круглі столи, де  розглядаються й обговорюються актуальні мистецькі події, питання щодо творчості композиторів різних епох й музичних напрямів, у тому числі знаних особистостей Харкова й Слобожанщини.

Розкриттю особистісного потенціалу студентів сприяє їх участь у звітних та святкових концертах кафедри, факультету та академії. Розширенню світогляду студентів сприяють тематичні лекції-концерти, присвячені творчості М. Лисенка, С. Гулака-Артемовського, М. Кармінського, В.А. Моцарта, В. Птушкіна, Л. Фучаджі, а також пам’яті К. Шульженко, Є.Мірошниченко та ін.

Плідною є концертно-просвітницька діяльність викладачів кафедри та їх вихованців. Вони є постійними учасниками та переможцями конкурсів й фестивалів виконавської майстерності різного рівня, які проходять як в Україні, так і за її межами: Міжнародний двотуровий конкурс мистецтв "TATRA OF STARS 2022" Slovensko, Poprad, Міжнародний фестиваль-конкурс "Stella Futura", відкритий патріотичний фестиваль-конкурс «З Україною в сердці»,  Міжнародний творчий конкурс-фестиваль «Творча Україна», Міжнародний проєкт Україна−Італія «Ancona Fest», Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Evropean Spring 2023». Slovensko, Bratislava, Канадсько-Український фестиваль дитячої та юнацької творчості Торонто 2023, Міжнародний конкурс мистецтв «Трансформація», Фестиваль-конкурс «Cool talents»

На кафедрі працює: 

Міжнародна творча лабораторія мистецької педагогіки під керівництвом кандидата мистецтвознавства, доцента, завідувача кафедри фортепіано Цуранової О.О., координаторами: кандидатом мистецтвознавства, завідувачем кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя Тищиком В.Б., кандидатом мистецтвознавства, доцентом, завідувачем кафедри вокально-хорової підготовки вчителя Халєєвою О.В.

Студентський науковий гурток «Ерудит» під керівництвом кандидата педагогічних наук Л.О. Зарі.


З 2005 року з ініціативи викладачів кафедри проводиться щорічний конкурс обдарованої молоді «Музична Слобожанщина», учасниками якого є випускники ЗЗСО і музичних шкіл міста та області ‒ майбутні абітурієнти Харківської гуманітарно-педагогічної академії. Наразі конкурс проводитемиться у дистанційному режимі.

Кафедра готує конкурентоспроможних фахівців для закладів дошкільної, загальної середньої,  вищої освіти   України. 

Контакти:

Адреса: 61000, м. Харків, пров. Руставелі, 7,

Кафедра фортепіано: 2 корпус, 3 поверх, ауд. 117.

Е-mail: kafedrafono.hgpa@gmail.com


Ми в Instagram:

@music_hgpa

Корисні посилання