Кафедра фортепіано

Загальна проблема, над якою працюють викладачі кафедра фортепіано у 2019/2020 навчальному році, – «Формування фахових компетентностей майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі впровадження сучасних педагогічних технологій в систему мистецької освіти».

Кафедра продовжує забезпечувати викладання таких навчальних дисциплін: спеціальний музичний інструмент, акомпанемент, додатковий музичний інструмент, ансамблеве виконавство.

Результатом наукової роботи викладачів кафедри є численні виступи на Міжнародних, Усеукраїнських, Регіональних та міжвузівських науково-практичних конференціях, публікації статтей, тез доповідей у наукових та методичних збірниках України, Росії, Білорусі, Азербайджану, Польщі, Чехії. Викладачі кафедри постійно підвищують свій науково-практичний рівень, зокрема беруть участь у семінарах, що проходять у країнах близького та далекого зарубіжжя.

Багаторічний методичний досвід викладачів кафедри є основою для створення багатьох видань навчально-методичних посібників та підручників, у тому числі затверджених й рекомендованих Міністерством освіти і науки України.

Щорічно на кафедрі проводяться науково-практичні круглі столи, де розглядаються й обговорюються актуальні мистецькі події, питання щодо творчості композиторів різних епох й музичних напрямів, у тому числі знаних особистостей Харкова й Слобожанщини.

Розкриттю особистісного потенціалу студентів сприяє їх участь у звітних та святкових концертах кафедри, факультету та академії. Розширенню світогляду студентів сприяють тематичні лекції-концерти, присвячені творчості М. Лисенка, С. Гулака-Артемовського, М. Кармінського, В.А. Моцарта, С. Рахманінова, Г. Свірідова, О. Гречанінова, а також пам’яті К. Шульженко, Є. Мірошниченко, М. Магомаєва та ін.

Плідною є концертно-просвітницька діяльність викладачів кафедри та їх вихованців. Вони є постійними учасниками та переможцями конкурсів й фестивалів виконавської майстерності різного рівня, які проходять як в Україні, так і за її межами: VІI Всеукраїнський фестиваль-конкурс пісні та музики «Золотий Орфей», м. Дніпропетровськ; Усеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Джерело талантів», с. Бермінводи; XIV Усеукраїнський юніорський конкурс вокальної, диригентської та інструментально-виконавської майстерності, м. Ніжин; відкритий Міжнародний фестиваль музики та академічного вокалу «Золотий зорепад», м. Дніпропетровськ; III Міжнародний полікультурніий фестиваль-конкурс «Переяславський дивограй», Молдова; ІV Усеукраїнський фестиваль-конкурс «Осінні мелодії», с. Бермінводи; Усеукраїнський проект «Творчий шанс», м. Київ; VIIІ Відкритий Міжнародний фестиваль-конкурс музики й академічного вокалу «Золота ліра», м. Дніпропетровськ; Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Київ – любов моя», м. Київ.

На кафедрі працює студентський науковий гурток «Ерудит» під керівництвом кандидата педагогічних наук Л.О. Зарі.

З 2005 року з ініціативи викладачів кафедри проводиться щорічний конкурс обдарованої молоді «Музична Слобожанщина», учасниками якого є випускники ЗЗСО і музичних шкіл міста та області ‒ майбутні абітурієнти Харківської гуманітарно-педагогічної академії,.

Кафедра готує конкурентоспроможних фахівців для закладів дошкільної та загальної середньої освіти України.