Кафедра фортепіано

Загальна проблема, над якою працюють викладачі кафедра фортепіано у 2021/2022 навчальному році, – «Удосконалення фахових компетентностей майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі впровадження сучасних педагогічних технологій в систему мистецької освіти».

Кафедра продовжує забезпечувати викладання таких навчальних дисциплін: спеціальний музичний інструмент, акомпанемент, додатковий музичний інструмент.

Результатом наукової роботи викладачів кафедри є численні виступи на Міжнародних, Усеукраїнських, Регіональних та міжвузівських науково-практичних конференціях, публікації статтей, тез доповідей у наукових та методичних збірниках України, Білорусі, Азербайджану, Польщі, Чехії, Німеччіни, Англії тощо. Викладачі кафедри постійно підвищують свій науково-практичний рівень, зокрема беруть участь у семінарах, що проходять у країнах близького та далекого зарубіжжя, у тому числі дистанційно.

Багаторічний методичний досвід викладачів кафедри є основою для створення багатьох видань навчально-методичних посібників та підручників, у тому числі затверджених й рекомендованих Міністерством освіти і науки України.

Щорічно на кафедрі проводяться науково-практичні круглі столи, де розглядаються й обговорюються актуальні мистецькі події, питання щодо творчості композиторів різних епох й музичних напрямів, у тому числі знаних особистостей Харкова й Слобожанщини.

Розкриттю особистісного потенціалу студентів сприяє їх участь у звітних та святкових концертах кафедри, факультету та академії. Розширенню світогляду студентів сприяють тематичні лекції-концерти, присвячені творчості М. Лисенка, С. Гулака-Артемовського, М. Кармінського, В.А. Моцарта, С. Рахманінова, Г. Свірідова, О. Гречанінова, а також пам’яті К. Шульженко, Є. Мірошниченко, М. Магомаєва та ін.

Плідною є концертно-просвітницька діяльність викладачів кафедри та їх вихованців. Вони є постійними учасниками та переможцями конкурсів й фестивалів виконавської майстерності різного рівня, які проходять як в Україні, так і за її межами: VІI Всеукраїнський фестиваль-конкурс пісні та музики «Золотий Орфей», м. Дніпропетровськ; Усеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Джерело талантів», с. Бермінводи; XIV Усеукраїнський юніорський конкурс вокальної, диригентської та інструментально-виконавської майстерності, м. Ніжин; відкритий Міжнародний фестиваль музики та академічного вокалу «Золотий зорепад», м. Дніпропетровськ; III Міжнародний полікультурніий фестиваль-конкурс «Переяславський дивограй», Молдова; ІV Усеукраїнський фестиваль-конкурс «Осінні мелодії», с. Бермінводи; Усеукраїнський проект «Творчий шанс», м. Київ; VIIІ Відкритий Міжнародний фестиваль-конкурс музики й академічного вокалу «Золота ліра», м. Дніпропетровськ; Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Київ – любов моя», м. Київ.

На кафедрі працює:

Творча лабораторія мистецької педагогіки під керівництвом кандидата мистецтвознавства, доцента, завідувача кафедри фортепіано Цуранової О.О., координаторами: доктором мистецтвознавства, доцентом, завідувачем кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя Олександровою О.О., кандидатом мистецтвознавства, доцентом, завідувачем кафедри вокально-хорової підготовки вчителя Халєєвою О.В.

Студентський науковий гурток «Ерудит» під керівництвом кандидата педагогічних наук Л.О. Зарі.


З 2005 року з ініціативи викладачів кафедри проводиться щорічний конкурс обдарованої молоді «Музична Слобожанщина», учасниками якого є випускники ЗЗСО і музичних шкіл міста та області ‒ майбутні абітурієнти Харківської гуманітарно-педагогічної академії. Наразі конкурс проводитемиться у дистанційному режимі.

Кафедра готує конкурентоспроможних фахівців для закладів дошкільної, загальної середньої, вищої освіти України.

Контакти:

Адреса: 61000, м. Харків, пров. Руставелі, 7,

Кафедра фортепіано: 2 корпус, 3 поверх, ауд. 117.

Е-mail: kafedrafono.hgpa@gmail.com


Ми в Instagram:

@music_hgpa

Корисні посилання