Загальні відомості про кафедру

Адреса: м. Харків, пров. Ш. Руставелі, 7

Завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, професор Ульянова Вікторія Станіславівна.

На кафедрі працює 20 викладачі: 7 кандидатів наук, 3 доценти, 1 заслужений артист України, 1 заслужений діяч мистецтв України, 8 старших викладачів.

Науково-методична проблема кафедри: «Науково-методичні засади, сучасні музичні технології, перспективи вдосконалення професійної освіти та засоби підвищення ефективності навчально-виховного процесу згідно вимог Європейської кредитно-трансферної системи освіти».

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін: «Елементарна теорія музики», «Аналіз музичних творів», «Гармонія», «Історія зарубіжної музики», «Історія української музики», «Історія української музики ХХ ст.», «Дитяча музична література», «Бальний танець», «Історія хореографічного мистецтва», «Класичний танок», «Композиція і постановка танцю», «Методика музичного виховання в ЗЗСО», «Методика роботи з дитячим хореографічним колективом», «Музика з методикою викладання», «Музика та співи», «Українська музична література», «Музично-ритмічне виховання», «Народна творчість», «Народний танець», «Оркестровий клас», «Основи сценарної роботи», «Сценічна майстерність», «Музичний театр в навчальних закладах», «Практика по підготовці до роботи з дітьми в дитячому оздоровчому таборі влітку», «Літня практика в дитячому оздоровчому таборі», «Виробнича практика в ЗЗСО», «Виробнича практика в ЗДО», «Музично-виховна робота в ЗДОвлітку», «Пробні заняття вЗДО", «Ознайомлювальна практика в ЗДО», «Позакласна виховна робота», «Додатковий музичний інструмент. Гітара», «Спеціальний музичний інструмент. Гітара», «Методика музичного виховання в ЗДО», «Акомпанемент», «Спеціальний музичний інструмент. Баян, акордеон», «Додатковий музичний інструмент. Баян, акордеон», «Додатковий музичний інструмент. Домра, балалайка», «Практикум з акомпанементу», «Практикум з оркестрового класу», «Ансамблеве виконавство», "Практикум з дитячого репертуару", "Аналіз музичних творів з професійним спрямуванням".

Результатами науково-дослідної роботи кафедри є численні науково-методичні розробки, публікації, участь викладачів і студентів у науково-теоретичних та науково-практичних конференціях, методичних семінарах.

При кафедрі під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Ульянової Вікторії Станіславівни діє наукове студентське товариство «Домінанта». Упродовж багатьох років веде свою творчу діяльність ансамбль баяністів у складі викладачів кафедри. На кафедрі створені ансамблі: ансамбль естрадної музики (керівник - кандидат мистецтвознавства Кригін Олександр Іванович), інструментальний ансамбль «Тоніка» (керівники – старші викладачі кафедри Гур'янова Наталя Миколаївна та Зворська Надія Антонівна), естрадно-інструментальний ансамбль «Бриз» під керівництвом старшого викладача Тищика Вадима Борисовича.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти щорічно стають переможцями Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних конкурсів виконавців, олімпіад та учасниками науково-практичних конференцій різного рівня, мають численну кількість публікацій у провідних наукових виданнях України, продовжують наукову діяльність як аспіранти провідних навчальних закладів.

Кафедра музично-інструментальної підготовки вчителя готує конкурентоспроможних фахівців високого рівня.

Історія кафедри

2006 року в Харківському гуманітарно-педагогічному інституті на факультеті дошкільної освіти та музичного виховання відкрито кафедру музично-інструментальної підготовки вчителя на базі кадрового та науково-методичного потенціалу трьох підрозділів: «Теорія та методика музичного виховання», «Музично-теоретичні дисципліни», «Народні інструменти».

Попередні завідувачі кафедри:

2006-2007 рр. – С.М. Добров, заслужений артист України, доцент;

2008-2012 рр. – В.М. Бескорса, кандидат мистецтвознавства, доцент;

2013-2015 рр. – В.С. Ульянова, кандидат педагогічних наук, доцент;

2015-2016 рр. – О.В. Білостоцька, кандидат педагогічних наук;

2016 рік- кандидат мистецтвознавства, доцент Л.А. Снєдкова

2016 - 2021р. кандидат мистецтвознавства, доцент О.О.Александрова

З вересня 2021- року на посаду завідувача кафедри було обрано доктора педагогічних наук, професора В. С. Ульянову

Науково-викладацький склад кафедри поділено на наступні секції:

  • «Історія, методика, практика мистецької освіти",

  • "Музично-теоретична підготовка»;

  • «Народні інструменти»