Кафедра музично-інструментальної підготовки вчителя

Комунального закладу "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради

Кафедра музично-інструментальної підготовки вчителя

  З 2006 року в Харківському гуманітарно-педагогічному інституті на факультеті дошкільної освіти та музичного виховання відкрито кафедру музично-інструментальної підготовки вчителя на базі кадрового та науково-методичного потенціалу трьох підрозділів: кафедри музики та методики музичного виховання, кафедри народних інструментів та кафедри музично-теоретичних дисциплін. За цей період її очолювали: кандидат мистецтвознавства, доцент В. М. Бескорса; кандидат педагогічних наук, доцент В. С. Ульянова; кандидат педагогічних наук О. В. Білостоцька; кандидат мистецтвознавства, доцент Л. А. Снєдкова; доктор мистецтвознавства, доцент О. О. Александрова; доктор педагогічних наук, професор В. С. Ульянова. З 14 вересня 2022 року кафедру кандидат мистецтвознавства, Вадим Борисович Тищик.  На кафедрі працює 16 викладачів: 1 доктор педагогічних наук, 1 професор, 7 кандидатів наук, 3 доценти, 1 заслужений діяч мистецтв України, 1 старший викладач.

 Завідувач кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя Тищик Вадим Борисович кандидат мистецтвознавства, викладач.

Освіта: Харківський інститут мистецтв ім І.П. Котляревського (спеціальність - викладач, артист оркестру, диригент оркестру народних інструментів). Харківський університет мистецтв ім. І.П.Котляревського (аспірантура) де захистив дисертаційну роботу за темою "Програмність в українській баянній музиці 1960-2010 роки". Баяніст, науковець, педагог. 

Є автором багатьох статей та методичних рекомендацій про баянне мистецтво та народні інструменти України. У своїх роботах досліджує програмність в баянній музиці. 

   Науково-методична проблема над якою працює кафедра: «Науково-методичні засади, сучасні музичні технології, перспективи вдосконалення професійної освіти та засоби підвищення ефективності навчально-виховного процесу згідно вимог Європейської кредитно-трансферної системи освіти».

    Кафедра забезпечує викладання таких освітніх компонентів:  «Елементарна теорія музики», «Аналіз музичних творів», «Гармонія», «Історія зарубіжної музики», «Історія української музики», «Історія української музики ХХ ст.», «Бальний танець», «Історія хореографічного мистецтва», «Класичний танок», «Композиція і постановка танцю», «Методика музичного виховання в ЗЗСО», «Методика роботи з дитячим хореографічним колективом», «Музика з методикою викладання», «Музика та співи», «Українська музична література»,  «Музично-ритмічне виховання», «Народна творчість», «Народний танець», «Оркестровий клас», «Основи сценарної роботи», «Сценічна майстерність», «Музичний театр в навчальних закладах», «Методика музичного виховання в ЗДО», «Практика по підготовці до роботи з дітьми в дитячому оздоровчому таборі влітку», «Літня практика в дитячому оздоровчому таборі», «Виробнича практика в ЗЗСО», «Виробнича практика в ЗДО», «Музично-виховна робота в ЗДОвлітку», «Пробні заняття в ЗДО», «Ознайомлювальна практика в ЗДО», «Позакласна виховна робота», «Додатковий музичний інструмент. Гітара», «Спеціальний музичний інструмент. Гітара», «Акомпанемент», «Спеціальний музичний інструмент. Баян, акордеон», «Додатковий музичний інструмент. Баян, акордеон», «Додатковий музичний інструмент. Домра, балалайка», «Практикум з акомпанементу», «Практикум з оркестрового класу», «Ансамблеве виконавство», "Практикум з дитячого репертуару", "Аналіз музичних творів з професійним спрямуванням".

 Здобувачі освіти кафедри постійно посідають призові місця на Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах та фестивалях. 

Кожного навчального року співробітниками кафедри публікується наукові статті,  методичні рекомендації, навчально-методичні посібники, навчальні посібники.


Велику увагу викладачі кафедри приділяють упровадженню теоретичних знань здобувачів освіти у практичну діяльність – вони керують різними видами педагогічної практики, здійснюють контроль за проведенням студентами різних факультетів пробних уроків, позакласних виховних заходів, проходженням практики в літніх оздоровчих таборах.

Щорічно кафедра організовує звітні концерти.За участі викладачів кафедри щорічно проводяться засідання методичних об’єднань з актуальних питань методичної, освітньої та організаційної роботи у різноманітних формах, як-от: "круглі столи", дискусії, творчі зустрічі, майстер-клас, семінари-практикуми, презентація навчальних посібників та комп’ютерних підручників, перегляд та обговорення навчальних занять, позааудиторних заходів, педагогічної практики тощо.