Кафедра теорії та методики фізичного виховання

Загальна інформація

Адреса: м. Харків, провулок Руставелі, 7, корп. 2, аудиторія 44.

Телефон: 732-14-76

e-mail: tmfkafedra@gmail.com

Наш YouTube: Кафедра_ТМФВ_ХГПА https://www.youtube.com/channel/UCWdKyuJf_QSd3gi_tcvjLeg


Кафедра теорії та методики фізичного виховання є основним підрозділом академії в рамках якого здійснюється планування та організація освітнього процесу студента факультету.

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін як: теорія та методика фізичного виховання, олімпійський спорт, вступ до спеціальності, теорія та методика викладання фізичного виховання у закладах вищої освіти, методика викладання спортивних педагогічних дисциплін, організація та методика фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку, організація та методика фізкультурно-оздоровчої роботи, основи теорії та методики спортивного тренування, педагогіка фізичного виховання, психологія фізичного виховання, основи спортивної підготовки, основи науково-дослідної роботи, методологія і методика педагогічних досліджень, історія фізичної культури, теорія і методика легкої атлетики, аеробіки, гімнастики, плавання, лижного спорту, спортивних ігор, футболу, рухливих ігор і забав, атлетизму, лікувальної фізичної культури, масажу, анатомія людини та спортивної морфології, фізіологія людини, фізіологічні основи фізичного виховання і спорту, біохімія, біомеханіка, спортивна метрологія , біохімія спорту, біомеханіка фізичних вправ, методи функціональної діагностики у фізичній культурі і спорті, психофізіологія, менеджмент в сфері фізичного виховання, основи студентського спорту, основи юнацького спорту. Викладачі кафедри є методистами усіх видів навчальної практики з фізичної культури.

Навчально-методичну, наукову, виховну роботу здійснюють 17 викладачів. 11 викладачів мають науковий ступінь кандидата наук. Із них 2 викладачі мають вчене звання професора та 5 доцентів. 3 викладачі мають спортивне звання майстер спорту СРСР і вчене звання майстер спорту міжнародного класу. Три викладачі є відмінниками освіти, інші мають нагороди МОН України та обласного рівня.

Науково-дослідна робота викладачів кафедри здійснюється в рамках загальної теми: «Проблеми формування компетентності фахівців фізичного виховання на основі організаційних теоретико-методичних, наукових, медико-біологічних та спортивно-педагогічних дисциплін».

Основною метою та завданнями наукових досліджень є: «Моніторинг розвитку оздоровчої рухливої активності майбутніх вчителів фізичного виховання» (Соколюк О.В.), «Розвиток фізичних здібностей студенток вищих навчальних закладів засобами аеробіки» (Пятницька Д.В.), «Методика інтерактивного навчання спеціальних дисциплін майбутніх вчителів фізичної культури» (Суровов О.А.), «Проблеми формування компетентності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту» (Мудрик В.І), «Основи медико-біологічного напрямку» (Слюсарев В.Ф.).

Методичне забезпечення освітнього процесу виконується викладачами кафедри відповідно дисциплін основного та допоміжного циклів. Методична робота є складовою частиною освітнього процесу кафедри і одним із основних видів діяльності професорсько-викладацького складу і спрямована на створення умов для підвищення якості освітнього процесу. Головними завданнями методичної роботи є: вдосконалення методик навчання і виховання студентів, підвищення ефективності та якості проведення усіх видів навчальних занять, практики, підвищення педагогічної майстерності професорсько-викладацького складу і рівня методичної підготовленості студента, вдосконалення організації забезпечення і проведення освітньо-виховного процесу.

Організаційно-масова робота пов᾿язана з плануванням та проведенням різних масових заходів серед студентів академії, підготовкою різних команд з волейболу, спортивної гімнастики, аеробіки та інших видів. Створює умови для реалізації прав студентів на самостійні заняття з фізичної культури та спорту, в тому числі на базах академії й студентського гуртожитку, включаючи спортивні тренування.