Розвиток сучасних методів машинного навчання та штучного інтелекту для застосування в обробці експериментальних даних є основною темою досліджень «Центру дослідження даних» (Data Science Center), що створюється при Київському академічного університеті.

Цей центр є міждисциплінарним і до його створення залучені декілька кафедр КАУ:

співробітники Інституту проблем математичних машин та систем та Інституту проблем реєстрацій інформації, Інституту молекулярної біології і генетики та інших інститутів НАН України.

Центр працює у тісному співробітництві з Humboldt-Universität zu Berlin (Німеччина) та University of Amsterdam (Голандія).

Головними напрямами досліджень Центру - розробка нових підходів та математичних методів в галузі машинного навчання та штучного інтелекту та застосуванні їх в моделюванні нових наноматеріалів, біоінформатиці, інтегративній біології, обробці експериментальних даних, фізиці високих енергій, моделюванні явищ в кліматології та екології навколишнього середовища та ін.