Skupina OSGA

Odborná pracovní skupina pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb (zkráceně OSGA) byla zřízena v listopadu 2016 pod Vládním výborem pro zdravotně postižené občany. Jedná se o odbornou platformu, kde jsou zastoupeni odborníci z jednotlivých resortů, a to podle oblastí, jichž se governance accessibility dotýká, a pochopitelně jsou v ní zastoupeny také organizace sdružující osoby se zdravotním postižením.

Cíle OSGA

Tato odborná pracovní skupina byla založena s cílem především se oblasti přístupnosti veřejné správy a veřejných služeb (governance accessibility) systematicky věnovat a vyměňovat si zkušenosti jak od uživatelů, tak od gestorů za jednotlivé oblasti. Cílem je mít k dispozici neformální pracovní platformu, kde jsou jak zodpovědní v jednotlivých oblastech (doprava, sociální služby, informace, veřejná správa apod.), tak i zástupci uživatelů se specifickými potřebami.

Česká republika si leckde v této věci vede velice dobře, v některých oblastech se ale realita poněkud odlišuje od potřeb. Tato skupina by měla postupnou edukací, analyzováním a diskusí dospět ke reálnému zlepšení stavu, a také ke zlepšení pozitivní osvěty.

Složení OSGA

Tato pracovní skupina pracuje v následujícím složení:

 • Michal Rada, předseda odborné skupiny, Úřad vlády (předseda odborné skupiny)
 • Dagmar Radová, Úřad vlády (tajemnice odborné skupiny)
 • Petr Běhunek, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (za osoby se zdravotním postižením)
 • Štefan Čulík, Oddělení koncepce sociálních služeb, Ministerstvo práce a sociálních věcí (za oblast sociálních služeb)
 • Dana Hacaperková, Odbor nepojistných sociálních a rodinných dávek, Ministerstvo práce a sociálních věcí (za oblast dávek pro osoby se zdravotním postižením a zvláštních pomůcek)
 • Ivo Hruban, Odbor veřejné dopravy, Ministerstvo dopravy (za oblast dopravy a dopravních služeb)
 • Šárka Janáč Kochmanová, Ministerstvo vnitra (za oblast veřejné správy a územní samosprávy)
 • Petr Jiříček, Oddělení koncepcí a strategií trhu práce, Ministerstvo práce a sociálních věcí (za oblast trhu práce a zaměstnanosti)
 • Jana Klimentová, Odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu, Ministerstvo průmyslu a obchodu (za oblast výrobků a služeb)
 • Jitka Marečková, Odbor stavebního řádu, Ministerstvo pro místní rozvoj (za oblast bezbariérovosti a přístupnosti prostředí)
 • Iva Matějková, Odbor regionální a národnostní kultury, Ministerstvo kultury (za oblast kultury, knih a audiovizuálních děl)
 • Petra Nováková, sekretariát VVZPO, Úřad vlády (za sekretariát VVZPO)
 • Pavel Ptáčník, vedoucí sekretariátu VVZPO, Úřad vlády (za sekretariát VVZPO)
 • Pavlína Spilková, Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (za osoby se sluchovým postižením)
 • Petr Svoboda, Odbor eGovernmentu, Ministerstvo vnitra (za oblast eGovernmentu a přístupnosti informací)
 • Jan Šnyrych, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (za osoby se zrakovým postižením)
 • Jiří Štika, Odbor regionální politiky, Ministerstvo pro místní rozvoj (za oblast regionálního rozvoje)
 • Kateřina Vrbová, Odbor elektronických komunikací, Ministerstvo průmyslu a obchodu (za oblast elektronických komunikací a služeb)
 • Narcisa Kadlčáková, Úřad vlády (stálý host)
 • Ludmila Johnová, Úřad vlády (stálý host)
 • Šárka Prokopiusová, SNN ČR (stálý host)
 • Martina Štěpánková, náměstkyně ministra pro lidská práva, Úřad vlády (přizvávaná z pozice náměstkyně ministra)
 • Pavel Andršt, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (stálý host)
 • Ctirad Weissmann, Ředitelství silnic a dálnic (stálý host)
 • Jiří Schlanger, stálý host
 • Nicole Fryčová, poradkyně předsedy

Odborná skupina má svoji stránku na webu vlada.cz, přístupnost webové stránky a především na ni umisťovaných dokumentů ale není ideální. Proto na tomto webu uveřejňujeme v přístupné Dokumenty OSGA

Aktualizováno 10. května 2018 v 7:58