„Zeď, která rozdělovala dlouhá léta Berlín i celou Evropu, je už naštěstí jen vzpomínkou. Ale některé vzpomínky je třeba uchovávat. Jako zprávu o minulosti. Jako varování budoucnosti. Přestože jedna zeď padla, jiné zůstávají a další vznikají. Po celém světě. Zdi symbolické, ideologické i skutečné. Zdi strachu, nesvobody, podezírání. Zdi, bez nichž by náš život mohl být svobodnější a šťastnější.“

Petr Sís, Zeď.

Petr sis - Facebook video.mp4

"Děkuji Českým školám bez hranic, že si mou knihu Zeď vybraly jako inspiraci pro literární a výtvarnou soutěž pro děti ve všech zemích, kde působí. Svoboda není samozřejmá věc."

Petr Sís

https://www.facebook.com/peter.sis.art/videos/405108133860049/