Wat is een CSA boerderij?

Zelfoogstboerderij Deerlijk is een CSA, wat staat voor ‘Community Supported Agriculture’. Vrij vertaald: ‘landbouw gedragen door een gemeenschap’. De oorsprong van CSA ligt in Japan, waar het ‘Teikei’ heet. Dit betekent letterlijk ‘samenwerking’ en figuurlijk ‘voedsel met de beeltenis van de boer op’. Beide betekenissen geven goed aan waar CSA voor staat.


1. ‘Samenwerking’:

vzw Bokkeslot en de deelnemers aan het project gaan samen voor een gemeenschappelijk doel: lokale, natuurlijk geteelde voedselvoorziening. Dit doel kan enkel bereikt worden als de deelnemers zich engageren en betrokken zijn. Dit engagement blijkt uit de volgende punten:

Voorfinanciering: de deelnemers kopen in het begin van het jaar een aandeel in de oogst van de boerderij. Zo is de boer zeker van z’n inkomsten en kan hij op een natuurlijke manier telen. Via de normale economie zou dit niet mogelijk zijn.

Inspraak: doordat de deelnemers aandeelhouders zijn, hebben ze ook inspraak in de werking van de zelfoogst CSA (teeltplan, investeringen, prijs oogstaandeel,...).

Gedeeld oogstrisico: als er door omstandigheden eens een deel van de oogst wat minder is, dan is dat zo en draagt iedereen mee de gevolgen. Net zoals bij een zeer goede oogst iedereen mee de vruchten plukt.

Meewerken: dit mag, maar wordt zeker niet verwacht! Iedereen is vrij om te kiezen om eens te komen naar een werkdag. Heb je eens een halve dag vrij en zin om wat mee te helpen. Neem gerust contact op met boer Lander.

Een goede communicatie tussen alle partijen is essentieel en zal dan ook met grote zorg gebeuren.

Bij het begin en het einde van het oogstseizoen is er een algemene ledenvergadering. Hierop kan iedere deelnemer zijn bevindingen kwijt. De verslagen worden per mail aan de leden bezorgd. Een verslag gemist? Mail zelfoogst@bokkeslot.be. Ook tussentijds kan je boer Lander of Willem aanspreken bij vragen of bemerkingen.


2. ‘Voedsel met de beeltenis van de boer op’:

dit geeft aan dat de boer zich heel hard inzet om een mooie gezonde oogst te produceren voor de deelnemers. Hij doet heel veel handenarbeid en werkt zo natuurlijk mogelijk. Het is een vorm van korte keten voedselvoorziening waarbij het de bedoeling is om vers en natuurlijk te eten op een duurzame manier, dus zonder nodeloos energieverlies door distributie en verpakking (denk maar aan de boontjes uit Kenia of de asperges uit Chili). De zelfoogstboerderij Bokkeslot heeft het BIO-label. Dat betekend dat er geen chemische pesticiden noch kunstmatige meststoffen worden gebruikt. Een gedegen vruchtwisseling en de aanwezigheid van herkauwers en kippen liggen aan de basis van een mooie oogst. Onkruiden worden steeds mechanisch verwijderd . Anders gezegd: alle groenten zijn gekweekt met respect voor de plant, dier en mens. Dat smaak je!