Dieren

Izegemse koekoek

De Izegemse koekoek is een zeer oud en mooi Vlaams ras, dat recent nog nieuw leven is ingeblazen. Reeds in 1554 werd er melding van gemaakt. Hoe de dieren er toen uitzagen, is niet bekend. Fokkers letten toen immers nog niet op het uiterlijk van de dieren maar selecteerden op nutseigenschappen. Geleidelijk aan is er meer eenheid in de raskenmerken gekomen door toedoen van voornamelijk fokkers uit het Izegemse.

De Izegemse koekoek is een tamelijk fors, koekoekkleurig vleeshoen met rozenkam. De Izegemse koekoek weet zijn kwaliteit als vleesproducent als geen ander te combineren met een goede leg. Het zijn trage groeiers en het fijne vlees is vet dooraderd. De mestdieren hebben vrije uitloop en scharrelen erop los. Dit zorgt voor smaakvol slowfood vlees.

Zeer kenmerkend is dat zij na de leg­start een goede winterleg volhouden. Gemiddeld worden per jaar 150 bruinschalige eieren . Van nature zijn het rustige, vertrouwelijke dieren.

Wij zijn lid van de speciaalcub izegemse koekoek. We willen fokken met dit bedreigde dubbeldoelras en verder selecteren op zijn nutseigenschappen: Goede (winter)leg, stevige bevleesde traag groeiende smakelijke hanen, geschikt om buiten te houden. Op deze wijze houden we genetische diversiteit in stand. Later kan men voor het fokken van gangbare of nieuwe rassen steeds een beroep doen op de Izegemse genen om bepaalde eigenschappen in te kruisen.

De kippen kunnen ook ingezet worden als onkruid bestrijders en om opruimers. Zo kunnen ze in onze tunnel serres of na het scheuren van de grasklaver nuttig werk verichten.West-Vlaams rood rund

Herkauwers, zoals runderen zijn de basis van een gezond agro-ecologisch ecosysteem. 

Herkauwers kunnen laagwaardige voeding (gras, klaver, kruiden) omzetten in voor de mens hoogwaardige voeding (melk en vlees). De mest die ze hierbij produceren is samen met structuur rijk stro de basis voor gezonde compost en een gezonde bodem. Die gezonde bodem schenkt ons sterke gezonde groenten. Groenten vragen veel van de bodem. Na enkele jaren moeten we opnieuw grasklaver inzaaien. Klaver en Luzerne zijn een goede eiwit bron waardoor onze dieren niet meewerken aan ontbossing voor grootschalige sojateelt. Deze vlinderbloemigen leven in symbiose met bacterien die stikstof uit de lucht halen en vastleggen in de bodem voor de volgende teelten.

Wij hebben gekozen om het West-Vlaams rood rund aan te houden. Dit dubbel doel ras is zal nooit top produceren voor vlees nog melk. Maar is een topper om melk of vlees te produceren op enkel ruwvoer (gras en hooi).

Daar en boven is het ras alom gekend voor zijn vlees kwaliteit. Fijne structuur en vetdooraderd. Reken er nog eens bij dat deze dieren rustig kunnen groeien en opnieuw hebben we een heerlijk stukje slowfood.

West-Vlaams rood heeft een rustig aanhankelijk karakter waardoor ze ook geschikt zijn om op de kinderboerderij te houden. Hun forse gestalte zorgt voor een zekere terughoudendheid en respect.

Net als bij onze kippen is dit dier dat ooit overal in west-Vlaanderen de velden kleurde bedreigd. Ook hier geld dat het instand houden van dit ras van belang is voor de genetische diversiteit.