EarthCAD

PN-III-P2-2.1-CI-2018-1293
Contract de finanțare pentru executie proiecte nr. 221CI/2018
Tehnologie asistată de proiectare, realizare și verificare a instalațiilor de legare la pământ
Beneficiar: Voltelect – Line S.R.L.
Furnizor de Servicii: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, prin Grupul de cercetare Calitate și Eficiență Energetică, CEE
https://erris.gov.ro/Power-Quality-and-Energy-Eff