Někdejší československý konzulát v Charbinu


Náš příznivec, pan Jan Hříbek,

navštívil nedávno město Charbin a přinesl množství snímků budovy někdejšího čs. konzulátu v Číně. Je to jedna z mála historických budov v tomto městě a skutečnost, že náš konzulát sídlil v tak prestižní budově dokazuje, jaké jméno mělo Československo v té době v severovýchodní Číně.

Vybrané snímky zveřejňujeme s jeho laskavým svolením.Sami Číňané si uvědomují historickou a architektonickou hodnotu budovy, která neunikla osvíceným místním podnikatelům, usilujícím o obnovu historických památek.

Před několika lety oslovil české velvyslanectví v Pekingu jeden charbinský podnikatel se žádostí o zaslání fotek interiéru z doby, kdy budova sloužila jako náš konzulát. Bohužel se nedočkal odezvy, takže jediným výsledkem jeho snahy byla deska umístěná před budovou, kde se připomíná architektonická a historická hodnota stavby a skutečnost, že zde byl umístěn čs. konzulát. V době návštěvy pana Hříbka tam již deska nebyla.

Česká stopa v Charbinu

V současné době slouží budova jako příbytek nemajetných občanů. Protože město Charbin je významným střediskem zimních sportů, bylo pravděpodobné, že se řada akcí Zimních olympijských her 2022 bude odehrávat právě tam. To by znamenalo velké stavební úpravy v celém městě, při kterých by tato budova byla pravděpodobně zlikvidována.

Naštěstí se zdá, že zimní olympiáda by se mohla odehrávat nejspíše ve zbrusu novém lyžařském středisku Yumen Mountain, takže významná česká stopa v Číně by mohla ještě pár let vydržet...