สังคมศึกษา

ครูชนัฐฎา ทัศนาบูรณ์

ครูทัศนียา สุกกระ

ครูธีรยุทธ แก้วประสพ

ครูนัฐวุฒิ เทียมเงิน

ครูเมืองปาย รู้สรรพกิจ

ครูวาฟะ มาซอ

ครูศุภกร ศรีทองสุข

ครูอรทิพย์ เจียรนัย

ครูอับดุลเล๊าะ กอเเต

ครูอัมริน มะยะเอะ