DEPARTAMENT PSICOPEDAGÒGIC

DEPARTAMENT NEUROPEDAGÒGIC, PSICOEDUCATIU I SOCIOSANITARI

La nostra finalitat és dur a terme una adequada intervenció, orientació, assessorament psicopedagògic, psicoeducatiu i sociosanitari que iniciem a través d’una detecció extensiva i multidimensional d’àrees (cognitives, adaptatives, socials...) per descobrir, reconèixer i estimular habilitats, competències, capacitats... perquè la persona pugui desenvolupar-se, formar-se al màxim i gaudeixi d'un benestar.

ESPAI NEUROPEDAGÒGIC, PSICOEDUCATIU I SOCIOSANITARI

El Centre Tecnopedagògic Binomi disposa d'un Departament Psicopedagògic en un espai psicoeducatiu i sociosanitari dins un marc metodològic propi per a la intervenció, l'orientació i l'assessorament en relació amb les necessitats i les característiques de cadascú, amb l’objectiu d’identificar solucions o millores a situacions definides com a problemàtiques i/o millorables:

 • Ajudem a les persones a saber on són, com aprenen i com se senten.

 • Detectem necessitats educatives i ajudem a descobrir els propis talents.

 • Analitzem el perfil cognitiu de la persona per ajudar-la a aprendre com necessita.

 • Facilitem el protagonisme dels i de les alumnes, perquè descobreixin en quines àrees destaca i quines li suposen un esforç.

 • Actuem per prevenir dificultats.

 • Observem si cadascú se sent a gust amb ell mateixos i amb els altres.

 • Realitzem estudis psicopedagògics que ens permeten conèixer a la persona per tal d’assessorar, orientar i intervenir segons les necessitats acadèmiques i personals d’aquesta.

 • Etc.

OFERIM

 • Eines de detecció (cognitiva, emocional, social...) i estratègies d’intervenció, d’assessorament i d’orientació.

 • Formació continuada sobre diversitat d’aprenentatges i reforç en tècniques d’estudi.

 • Diagnòstic, intervenció, orientació, acompanyament...: orientació escolar; atenció i orientació a les famílies; estimulació d'habilitats cognitives; servei de prevenció, exploracions per a detectar addiccions (videojocs, mòbils,...) i atenció en l’ús de les TIC; etc.

 • Xerrades i conferències.

 • Col·laboracions amb els Departaments de RRHH per avaluació de competències i altres serveis psicopedagògics.

 • Detecció, diagnòstic i intervenció psicopedagògica/psicoeducatiu/sociosanitària.

 • Diagnòstic psicopedagògic i tractament de dificultats d'aprenentatge.

 • Assessorament psicopedagògic, informació i recursos.

Contactar amb nosaltres info@binomi.cat ǀ + 34 630 92 04 85

Disposem d’espais digitals on informem i fem difusió de les activitats que es fan i la realitat que es viu a través del Projecte Tecnopedagògic [binomi]n .

Segueix-nos: www.binomi.cat ǀ info@binomi.cat ǀ Twitter: @binomi11 ǀ Instagram: @binomi11 ǀ Facebook: @binomitecnopedagogia