DEPARTAMENT PSICOPEDAGÒGIC

La nostra finalitat és dur a terme una adequada intervenció i assessorament psicopedagògic que iniciem a través d’una detecció extensiva i multidimensional d’àrees (cognitives, adaptatives, socials...) per descobrir, reconèixer i estimular habilitats, competències, capacitats... perquè la persona pugui desenvolupar-se i formar-se al màxim.

ESPAI PSICOPEDAGÒGIC

El Centre Tecnopedagògic Binomi disposa d'un Departament Psicopedagògic en un espai psicoeducatiu dins un marc metodològic propi per a la intervenció i l'assessorament en relació amb les necessitats i les característiques de cadascú, amb l’objectiu d’identificar solucions o millores a situacions definides com a problemàtiques i/o millorables:

 • Ajudem a les persones a saber on són, com aprenen i com se senten.

 • Detectem necessitats educatives i ajudem a descobrir els propis talents.

 • Analitzem el perfil cognitiu de la persona per ajudar-la a aprendre com necessita.

 • Facilitem el protagonisme dels i de les alumnes, perquè descobreixin en quines àrees destaca i quines li suposen un esforç.

 • Actuem per prevenir dificultats.

 • Observem si els i les alumnes se senten a gust amb ells mateixos i amb els altres.

 • Realitzem estudis psicopedagògics que ens permeten conèixer a la persona per tal d’assessorar, orientar i intervenir segons les necessitats acadèmiques i personals d’aquesta.

OFERIM

 • Eines de detecció (cognitiva, emocional, social...) i estratègies d’intervenció, d’assessorament i d’orientació.

 • Formació continuada sobre diversitat d’aprenentatges i reforç en tècniques d’estudi.

 • Acompanyament psicopedagògic: orientació escolar; atenció i orientació a les famílies; estimulació d'habilitats cognitives; servei de prevenció, exploracions per a detectar addiccions (videojocs, mòbils,...) i atenció en l’ús de les TIC; etc.

 • Xerrades i conferències.

 • Col·laboracions amb els Departaments de RRHH per avaluació de competències i altres serveis psicopedagògics.

 • Detecció, diagnòstic i intervenció psicopedagògica.

 • Diagnòstic psicopedagògic i tractament de dificultats d'aprenentatge.

 • Assessorament psicopedagògic, informació i recursos.