Kijken & luisteren

Tips voor Cito kijk- en luistervaardigheid

Uitlegvideo: tips voor kijk- en luistervaardigheid

In deze video krijg je tips om te voorkomen dat je bij een toets Cito kijk- en luistervaardigheid onnodig punten laat liggen. Bij zo'n toets spelen diverse psychologische factoren een rol die een negatieve invloed op het eindresultaat kunnen hebben. De tips zijn bedoeld om je hiertegen te wapenen.

Oefenen met kijk- en luistervaardigheid

LOGO - Duitse jeugdjournaal