INS Baix Empordà

Activitats d'ensenyament aprenentatge

Activitats de nivell bàsic _

ACTIVITAT 1: Introducció. Canviar la font, canviar el tamany, fixar marges.

ACTIVITAT 2: Donar format. Inserir símbols. Lletra de caixa alta (lletra capital).

ACTIVITAT 3: Marges, interlínia, sagnies, vores i ombrejat.

ACTIVITAT 4: Format, marges, interlínia, correcció ortogràfica.

ACTIVITAT 5: Aplicar format. Inserir salt de pàgina.

ACTIVITAT 6: Format, marges, sagnies, capçalera, peu de pàgina, numerar pàgines.

ACTIVITAT 7: Format, marges, vinyetes.

ACTIVITAT 8: Taules I. Creació i format de les taules.

ACTIVITAT 9: Taules II. Inserir files i columnes. Funció ordenar.

ACTIVITAT 10: Format (font, tamany, interlineat, alineació), lletra de caixa alta (lletra capital), inserir símbols, sagnies, marges, vora, ombrejat, eina cercar i substituir.

ACTIVITAT 11: Formatar, inserir imatges, ajustar text, format d'imatge.

ACTIVITAT 12: Aplicació per veure el que s'ha après.

ACTIVITAT 13: Repassar el més bàsic.

ACTIVITAT 14: Vinyetes. Vores.

ACTIVITAT 15: Orientació de les pàgines. Columnes.

ACTIVITAT 16: Activitat de síntesi

ACTIVITAT 17: Creació d'un índex de forma manual. Tabuladors.

Activitats de nivell avançat

ACTIVITAT 18 : Els estils. Aplicar estils i crear estils personalitzats

ACTIVITAT 19: Crear índex de forma automàtica. Taules de contingut.

ACTIVITAT 20: Crear un índex (Taula de contingut) amb l'ajut dels estils.

ACTIVITAT 21: Formatació. Estils. Taula de contingut. Activitat de síntesi.

ACTIVITAT 22: Protecció de documents. Protegir un document amb paraules clau (contrasenyes).

ACTIVITAT 23: Creació d’índex.

ACTIVITAT 24: Els esquemes.

ACTIVITAT 25: Marcadors i hipervíncles.

ACTIVITAT 26: Els Comentaris.

ACTIVITAT 27: El control de canvis en els documents.

ACTIVITAT 28: Els documents mestres.

ACTIVITAT 29: Comparar i combinar documents.

ACTIVITAT 30: Combinar correspondència. Mailing.

ACTIVITAT 31: Formularis