UNIVERSITETI I TETOVËS

Универзитет во Тетово / University of Tetovo


Konkurs / Конкурс 2018/19

Dhjetor / Декември 2018 (Aplikimi|Апликација 15-25.01.2019)

Konkurs / Конкурс 2018/19

Rezultatet/Резултати

Regjistrimi/Запишување: 11 - 19.02.2019

Broshura SHQ (2) (1).pdf
Broshura MK (1) (1).pdf
Broshura ANG (1) (1).pdf

Broshura dhe udhëzime për aplikim 2018/19

Прирачник за апликација 2018/19

Booklet 2018/19