UNIVERSITETI I TETOVËS

Универзитет во Тетово / University of Tetovo

CIKLI I PARË / ПРВ ЦИКЛУС

Konkursi / Конкурс 2018/19

CIKLI I DYTË-Master / Втор циклус

Konkursi / Конкурс 2018/19

TRANSFER / ТРАНСФЕР

Konkursi / Конкурс 2018/19

RIKUALIFIKIM / ДОКВАЛИФИКАЦИЈА

Konkursi / Конкурс 2018/19

Broshura SHQ (2) (1).pdf
Broshura MK (1) (1).pdf
Broshura ANG (1) (1).pdf

Broshura dhe udhëzime për aplikim 2018/19

Прирачник за апликација 2018/19

Booklet 2018/19