Tips &Tricks

In de Toledo-community Academische vaardigheden en het Vademecum: richtlijnen voor academische communicatie vind je alle tips en tricks over hoe te communiceren over je onderzoek.

extra TIPS voor ONLINE presenteren

Wat maakt online presenteren anders?

=> Je online publiek is sneller afgeleid! Er is niets zo makkelijk als snel even wegklikken als de presentatie even wat saaier wordt. Het is dus nog belangrijker om de aandacht van je publiek gaande te houden.

=> Je spreekt tegen een cameralens in plaats van een fysiek publiek! Je ontvangt dus veel minder directe feedback van het publiek via hun lichaamstaal, wat het uitdagender maakt om een goede verstandhouding met hen te realiseren.

Daarom onderstaande checklist als aanvulling op het Vademecum en het protocol voor online mondeling examen. Denk als een filmregisseur: bereid de scène goed voor op basis van het scenario (=bv. masterproef, bachelorproef, …) en oefen ze meerdere malen in voor de finale take (=bv. de juryverdediging) !

VOORBEREIDEN

Een goed begin is het halve werk!

Omgevingselementen: hou het rustig en sober!

 • Licht je huisgenoten in zodat ze je niet komen storen.

 • Zorg voor een rustige bij voorkeur afgesloten ruimte zodat huisgenoten en/of huisdieren je niet per ongeluk komen storen (hang bv. NIET STOREN op de deur).

 • Zorg voor een sobere omgeving met niet te veel elementen achter je die de aandacht kunnen afleiden (opgeruimde kamer, geen schreeuwende posters of uitpuilende boekenkast, …) en goede lichtinval (geen raam achter je).

 • Leg het studiemateriaal dat je nodig hebt op voorhand klaar, bv. scriptie/paper (eventueel digitaal), pen en papier, nota’s klaar leggen (eventueel digitaal), headset.

Technologie: laat niets aan het toeval over!

 • Zet je gsm op stil.

 • Sluit je pc aan op het lichtnet of zorg dat je batterij volledig opgeladen is en houd de lader bij de hand.

 • Zet achtergrondgeluiden en pop-ups van je pc uit.

 • Zorg voor een goede internetverbinding (liefst met kabel), een werkende webcam, microfoon en speakers.

 • Zet de finale (juiste!) versie van je slides klaar. Als je in duo zal presenteren, kies je vooraf wie de slides zal delen tijdens de presentatie. De tweede persoon zorgt dat hij de presentatie ook heeft klaarstaan. Als er zich dan een technisch probleem voordoet, kan hij inspringen.

 • Presenteer zittend en zorg voor een goede positie ten opzichte van de webcam (gezicht en handen volledig in beeld). Als je de ingebouwde camera van een laptop gebruikt, zet de laptop dan een beetje hoger (op een laptopstandaard of een stapel boeken). Anders is de camera te veel naar boven gericht, en dat geeft een weinig flatterend zicht op je neusgaten. Met de camera recht naar je toe gericht zie je er veel beter uit.

Slides: zorg voor optimale leesbaarheid en duidelijkheid!

 • Kies de juiste kernwoorden om je betoog visueel te ondersteunen. Wat moet mijn publiek onthouden?

 • Voeg je poster als allerlaatste slide toe (indien er na de discussie nog tijd over is, kan je die nog laten zien).

 • Gebruik een minimale lettergrootte van 22 (is natuurlijk afhankelijk van het lettertype dat je gebruikt).

 • Maak de slidenummering voldoende groot.

 • Let op met video- en audiobestanden. Zware bestanden kunnen je presentatie doen vastlopen.

 • Hou animaties eenvoudig en beperkt, enkel om structuur te geven aan je betoog.

 • Maak duidelijke en voldoende grote grafieken/tabellen en zet belangrijke elementen/cijfers in de verf door gebruik te maken van kadertjes, pijlen, …

 • Vermijd het gebruik van je cursor als pointer; die is te beweeglijk en dat werkt storend.

PRESENTEREN

Enthousiasme en een goede opbouw houden het boeiend!

 • Presenteer bij voorkeur zittend met je gezicht en handen goed zichtbaar in de webcam.

 • Stel jezelf duidelijk voor bij de start van de presentatie. Als je in duo presenteert, stel je je allebei kort voor bij de start van de presentatie.

 • Zorg voor een duidelijke rode draad.

 • Sta voldoende lang stil bij grafieken, tabellen en cijfermateriaal. Leg goed uit wat er te zien is en geef vervolgens een toelichting bij de belangrijkste data.

 • Maak oogcontact door in de camera te kijken. Wanneer je een slide, grafiek of tabel bespreekt, kan je natuurlijk wel je naar de slide kijken. Vind je het moeilijk om naar de webcam te kijken? Probeer dan eens een poppetje (of toch iets met ogen) boven je webcam bevestigen. Zo heb je toch een soort publiek om je naar te richten.

 • Om je gezicht zo veel mogelijk naar de webcam te kunnen richten, zorg je er best voor dat alle informatie die je nodig hebt voor je presentatie recht voor je zichtbaar is door bv. een split screen. Als je twee schermen gebruikt, probeer dan niet te veel opzij te kijken.

 • Wees enthousiast: dit komt tot uiting in je gezichtsexpressie, gebruik van handen en intonatie.

 • Blijf je presentatie delen tot na de discussie.

 • Laat je publiek goed uitspreken tijdens de discussie. Als je iemand onderbreekt, bemoeilijkt dat de verstaanbaarheid voor de andere toehoorders.

 • In geval van een duopresentatie is het belangrijk de overgang naar de volgende spreker expliciet aan te kondigen. De spreker die de presentatie niet deelt, mag gerust aangeven aan zijn partner wanneer er naar een volgende slide moet overgegaan worden.

 • Houd je aan het opgegeven tijdsbestek en voorgeschreven protocol.

PROEFDRAAIEN

Oefenen, oefenen en nog eens oefenen!

 • Oefen je presentatie enkele keren in om vertrouwd te raken met de technologie van Google Meet (hoe venster delen, wat met mijn nota’s, zit ik goed ten opzichte van de camera, spreek ik duidelijk genoeg, ...), je betoog goed te structureren en je tijdsbestek te monitoren.

 • Je kan dit stapsgewijs doen: eerst jezelf eens opnemen en kritisch bekijken, dan eens voor familie/vriend/andere studenten, dan de proefverdediging voor je promotoren.

 • Gebruik dit feedbackdocument om je telkens te verbeteren .