Masterproef in het buitenland

Als je je masterproef in het buitenland doet, zijn er twee scenario’s mogelijk:

Waarschijnlijk zal je je scriptie ook in een andere taal schrijven dan het Nederlands. Dit moet je officieel aanvragen.
Bij start masterproef semester 1 -> Deadline voor de aanvraag is 30 oktober!
Bij start masterproef semester 2 -> Deadline voor de aanvraag is 31 maart!
Check de modaliteiten bij Masterproef in een andere taal dan het Nederlands.Inschrijving voor het opleidingsonderdeel Masterproef aan onze instelling (TRAINEESHIP)

Voor aanvang  voer je de stappen uit zoals aangegeven in Administratie voor aanvang.

Alle  afspraken en deadlines zoals voor een  masterproef in België gelden ook voor jou, inclusief de deadlines Masterproefseminarie. Je bent automatisch ingeschreven voor het Masterproefseminarie. De deliverables van het Masterproefseminarie maken integraal deel uit van de eindscore van het opleidingsonderdeel Masterproef zoals beschreven in de studiegids. Indien je niet aanwezig kan zijn tijdens de contactmomenten of bepaalde deadlines niet kan halen, maak je de nodige afspraken met de docent masterproefseminarie over het inleveren van de deliverables. 

Je volgt ook alle algemene deadlines zoals aangegeven  in de rubriek Deadlines masterproef.  Je verdedigt je masterproef in België op de datum zoals bepaald in de deadlines masterproef tenzij je promotoren dit anders afspreken.

Inschrijving voor de Masterproef aan de gastinstelling (STUDY)

Voor aanvang  voer je de stappen uit zoals aangegeven in Administratie voor aanvang.

Je volgt de regelgeving, deadlines en afspraken die gelden in de gastinstelling. Je promotoren maken de nodige afspraken, zoveel mogelijk in lijn met de eisen van onze instelling.

Naast de afspraken en deadlines aan de gastinstelling, volg je ook de deadlines zoals aangegeven in de rubriek Deadlines masterproef.   De datum en locatie van de juryverdediging kunnen afwijken.  In samenspraak met de promotoren wordt er bepaald waar en wanneer de juryverdediging zal plaatsvinden.