Wie en waarom?

De vraag naar gezichtsbescherming door gezondheidswerkers, om zich te beschermen tegen de verspreiding van het Corona-virus, wordt groter en groter. Daarom hebben we de handen in elkaar geslagen om gelaatsmaskers te maken en verdelen naar partijen die er om vragen.

Op dit moment staan er een 25-tal 3D-printers binnen het Makerscollectief dag en nacht te printen om dagelijks richting de 100 prints af te leveren. Analoog hieraan zijn er in Limburg en Vlaanderen reeds tal van prachtige initiatieven waarin Makers mondmaskers, gezichtsbescherming, … produceren en verdelen. Daarnaast staan echter nog zeer veel zorgverleners, zoals thuisverpleegkundigen, woonzorgcentra, dokters, maar ook politie, brandweer, … die met hun vraag moeilijk terecht kunnen. Wij zetten nu expliciet in op het activeren van particulieren die “in hun kot” bvb. of een 3D printer hebben staan, of stukken willen samenvoegen, of magazijn kunnen houden, enz.. De actie wordt daarbij op zo'n manier gecoördineerd dat meehelpen heel eenvoudig is.

Eén van de initiatieven daarbij is de oprichting van deze website waar zorgverleners terecht kunnen om hun vraag naar gezichtmaskers aan te geven. Wij zorgen dan dat de zorgverleners gecontacteerd worden om hun specifieke nood in kaart te brengen. Aansluitend kunnen ook Makers zich op onze website registreren. Deze kunnen rollen hebben van fabricage (3D printing of Laser cutting), over Assemblage en Stockage, tot en met Transport of Outreach. We voorzien elk teamlid daarbij van het nodige materiaal zodat ze “vanuit hun kot” kunnen bijdragen. Ook lokale initiatieven staan vrij om zich aan te sluiten. Zodoende kunnen ze los van administratieve kopzorgen werken en zich focussen op een geprefereerde deeltaak. Voor administratie kunnen we immers rekenen op de sterke ruggengraat van zowel PXL als UHasselt.

Naast de gezichtsmaskers, zijn we ook aan het onderzoeken of afstandshouders, koppelstukken voor beademingstoestellen, … die eveneens geprint kunnen worden, een noodzaak zijn in onze gezamenlijke strijd tegen COVID-19. We staan hierbij ook open om - op vraag - nieuwe mogelijke oplossingen te gaan verkennen.

In de media:

[26/03/2020] Makerspace @ PXL/UHasselt print gezichtsmaskers voor zorgsector (hbvl, hln, tvl)
[30/03/2020] Technische scholen in de bres voor zorgsector (hbvl, nbld)
[31/03/2020] Maakindustrie aan de slag met gezichtsmaskers voor zorgsector (engineeringnet)
[03/04/2020] WZC Betze Rust krijgt gezichtsmaskers van onderzoekers PXL en UHasselt (hln)
[03/04/2020] Website brengt vraag en aanbod van beschermingsmaterialen zorgsector in kaart (hln)
[04/04/2020] 3D-sector plooit zich dubbel voor ma(s)ker-space (madeinlimburg.be)


Dit initiatief is gegroeid vanuit 2 kleinere initiatieven: Eentje binnen de Makerspace enerzijds, en eentje binnen de privesfeer van enkele UHasselt collega's en studenten anderzijds. Door onze gedeelde bezorgdheid, onze mogelijkheden tot maken, en het beschikbaar zijn van een open-source design (ondertussen Prusa Face Shield RC3), zijn we al makend een ruggensteun beginnen bieden aan onze lokale zorgkundigen in de frontlinie. Naarmate de vraag toenam, hebben we met steun van de Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg (AUHL) het Makerscollectief opgericht als platform voor het gecoördineerd bijdragen van particuliere helpende handen.
Een kleine shout-out naar onze contributors van het eerste uur: Ben Luyck, Maikel Kellens, Dylan Kellens, Jaroslav Hruby, Dieter Reenaers, Raf Ramakers, Johnny Baccus, Steven Nagels en Tom De Weyer. Merci mannen! Blijven gaan!