Styringsgruppe og Innovasjonsutvalg

Styringen av universitetskommunen skjer på to nivåer, der en styringsgruppe ledet av kommunedirektøren, sammen med prorektor for nyskaping ved NTNU, definerer de overordnede føringene for arbeidet. De faglige prioriteringene med direkte konsekvenser for faglige mål og aktiviteter innenfor ulike fag- og virksomhetsområder er delegert til fem “innovasjonsutvalg”.

Her kan du lese mer om hvem som sitter i styringsgruppen og i de ulike innovasjonsutvalgene samt styrende dokumenter og referater

Bilde: TRD3.0 er organisert med fem prosjektledere, som har ansvar for fem tematiske områder. Hver prosjektleder støttes av et innovasjonsutvalg, med representasjon fra nøkkelpersoner ved NTNu og i Trondheim kommune. Prosjektet har en styringsgruppe, og en koordinator fra hver organisasjon sikrer god sammenheng mellom styringsleddet og de strategiske og operative aktivitetene . Parallelt skjer det følgeforskning på TRD3.0, under ledelse av SINTEF

FEM FELLES UTVALG FOR FORSKNING, UTDANNING OG INNOVASJON - INNOVASJONSUTVALG

Utvalgene fatter beslutninger om prioritering innen forskning, undervisning og innovasjon på et avgrenset område (f.eks. Helse og velferd). Beslutter felles satsningsområder, større søknader, behov for etter- og videreutdanning, offentlig PhD, delte stillinger osv. Opprettes av prosjektets styringsgruppe.

OPPVEKST OG UTDANNING

Prosjektleder Marit Hovdal Moan

marit-hovdal.moan@trondheim.kommune.nomarit.hovdal.moan@ntnu.no+47 957 27 885
Tine A. Hestbek, dekan, SU Lasse Arntsen, oppvekst- og utdanningsdirektør, TKEva Lise Belboe, kommunalsjef skole, OUAnnika Bjørnstrøm, kommunalsjef BFT Mikael Lyngstad, FoU-koordinator, OUHans Petter Ulleberg, instituttleder, SUTorstein Baade Rø, instituttleder, MHElse Berit Skagen, rektor, DMMHMagnus Landheim, studentrepresentant, SUJohanne Eikeland Skage, studentrepresentant, MH

HELSE OG VELFERD

Prosjektleder Pernille Thingstad

pernille.thingstad@trondheim.kommune.nopernille.thingstad@ntnu.no +47 957 61 041
Laura Steinsli, kommunalsjef Helse, HVToril Forbord, prodekan utdanning, MHSiri Ekle Skaanes,kommunalsjef helse- og velferdssentre, HVEva Rinnan, rådgiver, HVMalin Noem Ravn, prodekan utdanning, SUSiri Forsmo, dekan, MHOdd Pettersen, instituttleder , institutt for elektroniske systemer, IEAnn Iren Jamtøy, Fakultetsadministrasjonen, MH

BYUTVIKLING

Prosjektleder Hans Kristian Ryttersveen

hans.kristian.ryttersveen@trondheim.kommune.no hans.k.ryttersveen@ntnu.no +47 957 97 187 Einar Aassved Hansen, kommunaldirektør, BUOlav Bolland, dekan, IVTomas Eidsmo, teknisk sjef, BUPer-Tore Støen, direktør, Trondheim eiendom, BUHans Fredrik Kvitvang miljøsjef, Miljøenheten, BUMona Høiås Sæther, enhetsleder Kart- og oppmålingskontoret, BURolee Aranya Prodekan utdanning, fakultet for arkitektur og designVikas Thakur, instituttleder, Bygg- og miljøteknikkAnders Rønnqvist, instituttleder KonstruksjonsteknikkGard Hopsdal Hansen, instituttleder, geografisk institutt

SMART BY

Prosjektleder Tone Merethe Aasen

tone.merethe.aasen@trondheim.kommune.no tone.berg.aasen@ntnu.no+47 930 59 051
Trude Kjeldstad, organisasjonsdirektør, Trondheim kommuneMarianne Skjulhaug, dekan, AD, NTNUKristian Dahlberg Hauge, direktør for næring, samferdsel og miljø, Trondheim kommuneOla By Rise, Kultur- og idrettsdirektør Trodnheim kommuneBjørn Villa, IT-sjef, Trondheim kmmuneJohn Krogstie, instituttleder, IE/IDI, NTNUOle Andreas Alsos, instituttleder, AD/IPD, NTNUMargrethe Aune, instituttleder, HF/ITK, NTNUHelge Brattebø, leder NTNU Bærekraft, IV/IEP, NTNUOttar Ness, professor SU/IPL, NTNU

INNOVASJON & OMSTILLING

Prosjektleder: Fredrik Christensen

fredrik.christensen@trondheim.kommune.no fredrik.christensen@ntnu.no +47 909 58 466
Olaf Løberg, kommunaldirektør, finans, Trondheim kommuneMonica Rolfsen, dekan, Økonomifakultetet, NTNUØyvind Tanum, smartbysjef og FoU-koordinator, Trondheim kommuneHans Ole Rolfsen, rådgiver, finans, Trondheim kommuneBård Eidet, næringssjef, Kultur og næring, Trondheim kommuneLars-Erik Borge, professor, institutt for samfunnsøkonomi, NTNULuitzen de Boer, professor, institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNUPer Christian Ahlgren, førsteamanuensis, NTNU HandelshøyskolenKjell Sand, Prodekan, IE, NTNU

STYRINGSGRUPPE

Trondheim kommune

Morten Wolden, Kommunedirektør (leder)

Wenche Dehli, Helse og velferdsdirektør

Trude Kjeldstad, Organisasjonsdirektør

Ola By Rise, Kultur og idrettsdirektør

NTNU

Torill Hernes, prorektor for innovasjon (nestleder)

Mariann Skjulhaug, dekan, Fakultet for arkitektur og design

Anne Kristine Børresen, dekan, Humanistisk fakultet

Monica Rolfsen, dekan, Økonomisk fakultet


Dokumenter og referater

Oppvekst og utdanning

Handlingsplan 2019/2020

Referat 2019

6. mars

5. juni

2. oktober

Referat 2020

10. januar

6. mars

20. mai

20. november

Referat 2021

12. februar

8. april

2. juni

10. september

26. november


Smartby

Handlingsplan

Referat 2018

7.september

Referat 2019

28.januar

1.april

14.juni

18.september

13.november

Referat 2020

22.januar

13.mai

28.august

4.november

Referat 2021

17.februar

15.april

9.juni

3.september

12.november

Referat innovasjonsutvalg 12.02.21

Helse og velferd

Handlingsplan

Referat 2019

Referat 2020

Innovasjon og omstilling

Handlingsplan

Referat 2019

Referat 2020