Organisering

TRD3.0 er organisert med fem prosjektledere, som har ansvar for fem tematiske områder. Se under for detaljer.

Hver prosjektleder støttes av et samarbeidsutvalg (før 2022: Innovasjonsutvalg), med representasjon fra nøkkelpersoner ved NTNU og i Trondheim kommune. Prosjektet har en styringsgruppe, som ledes av kommunedirektøren og prorektor for nyskaping ved NTNU- Styringsgruppen definerer de overordnede føringene for arbeidet. De faglige prioriteringene med direkte konsekvenser for faglige mål og aktiviteter innenfor ulike fag- og virksomhetsområder er delegert til de fem samarbeidsutvalgene.

En koordinator fra hver organisasjon sikrer god sammenheng mellom styringsleddet og de strategiske og operative aktivitetene. Parallelt skjer det følgeforskning på TRD3.0, under ledelse av SINTEF

OPPVEKST OG UTDANNING

Prosjektleder Marit Hovdal Moan

marit-hovdal.moan@trondheim.kommune.nomarit.hovdal.moan@ntnu.no+47 957 27 885
Tine A. Hestbek, dekan, SU Lasse Arntsen, oppvekst- og utdanningsdirektør, TKEva Lise Belboe, kommunalsjef skole, OUAnnika Bjørnstrøm, kommunalsjef BFT Mikael Lyngstad, FoU-koordinator, OUHans Petter Ulleberg, instituttleder, SUTorstein Baade Rø, instituttleder, MHElse Berit Skagen, rektor, DMMHMagnus Landheim, studentrepresentant, SUJohanne Eikeland Skage, studentrepresentant, MH

HELSE OG VELFERD

Prosjektleder Pernille Thingstad

pernille.thingstad@trondheim.kommune.nopernille.thingstad@ntnu.no +47 957 61 041
Laura Steinsli, kommunalsjef Helse, HVToril Forbord, prodekan utdanning, MHSiri Ekle Skaanes,kommunalsjef helse- og velferdssentre, HVEva Rinnan, rådgiver, HVMalin Noem Ravn, prodekan utdanning, SUSiri Forsmo, dekan, MHOdd Pettersen, instituttleder , institutt for elektroniske systemer, IEAnn Iren Jamtøy, Fakultetsadministrasjonen, MH

BYUTVIKLING

Prosjektleder Hans Kristian Ryttersveen (i permisjon. Stedfortreder: Tone Merethe Aasen)

hans.kristian.ryttersveen@trondheim.kommune.no hans.k.ryttersveen@ntnu.no +47 957 97 187 Marianne Skjulhaug, dekan, AD, NTNUKristian Dahlberg Hauge, direktør for næring, samferdsel og miljø, Trondheim kommuneAnne Kristine Børresen, dekan HF, NTNUEinar Aassved Hansen, kommunaldirektør, BUOlav Bolland, dekan, IVOla By Rise, Kultur- og idrettsdirektør Trondheim kommune

UNIKOM

Prosjektleder Tone Merethe Aasen

tone.merethe.aasen@trondheim.kommune.no tone.berg.aasen@ntnu.no+47 930 59 051
Trude Kjeldstad, organisasjonsdirektør, Trondheim kommuneIngunn D. Hybertsen, prodekan utdanning, SU-fakultetet, NTNUJohan Fredrik Rye, professor, Instituttleder ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

INNOVASJON & OMSTILLING

Prosjektleder: Fredrik Christensen

fredrik.christensen@trondheim.kommune.no fredrik.christensen@ntnu.no +47 909 58 466
Olaf Løberg, finansdirektør, Trondheim kommuneMonica Rolfsen, dekan, Økonomifakultetet, NTNUØyvind Tanum, smartbysjef og FoU-koordinator, Trondheim kommuneNina Nilsen, rådgiver finans, Trondheim kommuneLars Dyrdahl, enhetsleder økonomitjenesten, Trondheim kommuneKristin Solhaug Ness, rådgiver innbyggermedvirkning, Trondheim kommuneElin E. Sotberg Harder, rådgiver, org, Trondheim kommunePer Tovmo, professor, nestleder institutt for samfunnsøkonomi, NTNULuitzen de Boer, professor, institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNUPer Christian Ahlgren, førsteamanuensis og faggruppeleder, NTNU HandelshøyskolenRoger Sørheim, professor IØT og leder NTNUs Entreprenørskole, NTNUEric Monteiro, professor, Institutt for datateknologi og informatikk, NTNUJohan Fredrik Rye, professor, Instituttleder ved Institutt for solsiologi og statsvitenskap, NTNU

STYRINGSGRUPPE

Trondheim kommune

Morten Wolden, Kommunedirektør (leder)

Wenche Dehli, Helse og velferdsdirektør

Trude Kjeldstad, Organisasjonsdirektør

Ola By Rise, Kultur og idrettsdirektør

NTNU

Torill Hernes, prorektor for innovasjon (nestleder)

Mariann Skjulhaug, dekan, Fakultet for arkitektur og design

Anne Kristine Børresen, dekan, Humanistisk fakultet

Monica Rolfsen, dekan, Økonomisk fakultet


Møter for innovasjonsutvalgene 2018-2021

Oppvekst og utdanning

Handlingsplan 2019/2020

Referat 2019

6. mars

5. juni

2. oktober

Referat 2020

10. januar

6. mars

20. mai

20. november

Referat 2021

12. februar

8. april

2. juni

10. september

26. november


Smartby

Handlingsplan 2020-2021

Referat 2018

7.september

Referat 2019

28.januar

1.april

14.juni

18.september

13.november

Referat 2020

22.januar

13.mai

28.august

4.november

Møter 2021

17.februar

15.april

9.juni

9.september

2.november

Helse og velferd

Handlingsplan

Referat 2019

Referat 2020

Innovasjon og omstilling

Handlingsplan

Referat 2019

Referat 2020