Kontakt

Byggherre - Trondheim kommune

Prosjektleder, Trondheim kommune

Ansvar for utvikling av prosjektet innenfor vedtatte rammer

Arve Arstad - Prosjektleder v/ Trondheim eiendom, utbygging

E-post: arve.arstad@trondheim.kommune.no

Telefonnummer: 95 73 80 87


Prosjektansvarlig, Trondheim kommune

Overordna prosjektrammer, prosjekteiers representant, finansiering, brukermedvirkning, forankring ledelse (politisk og administrativ).

Marius W. Austeen - Rådgiver v/ enhet for Idrett og Friluftsliv

E-post: marius-winge.austeen@trondheim.kommune.no

Telefonnummer: 99 24 56 23


Konsulent - Rambøll AS

Prosjekteringsgruppeleder, Rambøll AS

Konsulents prosjektleder for prosjektutredningsarbeidet

Bjørn Endre Dyrseth

E-post: bjorn.endre.dyrseth@ramboll.no

Telefonnummer: 90 92 26 15