Aktuelt

18.12.18 - Tredje plangruppemøte - romprogrammet setter seg

Det tredje plangruppemøtet ble gjennomført tirsdag 18 desember. I møtet gikk vi gjennom utfordringer knyttet til atkomst til anlegget og inngangspartier. Vi gikk gjennom oppdatert romprogram i bygget og fikk avdekket viktige innspill knyttet til bassengdelen av anlegget. Inntrykket fra prosjekteier er at romprogrammet begynner å sette seg og at vi stadig kommer nærmere en mer detaljert planleggingsprosess.

Tegningsgrunnlag og referat fra plangruppemøtet finner du her.

3D -illustrasjon av Boxåpner sitt inngangsparti til anlegget:

03.12.2018 - Andre plangruppemøte - vi bygger stein på stein og forbedrer tegningsgrunnlaget

I dag gjennomfører vi andre plangruppemøte i forprosjekteringsfasen. Vi har bygd på tilbakemeldinger som kom i, og i etterkant av, første plangruppemøte for å forbedre arealdisponeringen i anlegget. I tillegg så har prosjekterende sett mer detaljert på løsninger for arealene utenfor idrettsanlegget; hvordan skal vi få til gode atkomster til anlegget og hvordan kan vi skape et mer aktivt og inkluderende uterom i tilknytning til Huseby idrettsanlegg. Dere kan se tegninggrunnlag for møtet her. En liten sniktitt på foreløpige skisser av fasader og atkomstområder her:


06.11.2018 - Første informasjonsmøte for brukere

Den 13. november avholdes et første informasjonsmøte for brukere av anlegget. I møtet vil det gis informasjon om bakgrunn for prosjektet, rammer for prosjektet og medvirkningsfasen og foreløpige konsepter vil presenteres.

Foreløpig framdriftsplan for medvirkning ser slik ut:

Tidslinje: Prosjektering og medvirkning