Medvirkning

Trondheim kommune ønsker en god medvirkningsprosess under prosjekteringen av anlegget innenfor den vedtatte rammen for prosjektet. De mest sentrale brukerorganisasjonene er invitert inn i plangruppemøter som skal kartlegge brukerbehov. I tillegg vil det innhentes informasjon fra andre grupper som har spesielle behov i anlegget.

Tegningsgrunnlag, presentasjoner og referater fra prosjektets plangruppemøter finner du på denne siden.

Plangruppemøte I, 13.11.2018

Plangruppemøte II, 03.12.18

Plangruppemøte III, 18.12.18

Plangruppemøte IV, 18.01.19

Medvirkningsmøte med Boxåpner 08.02.19

De aktørene som er blitt invitert inn i plangruppemøter er:

 • Idretten:
  • Idrettsrådet i Trondheim
  • Vestbyen IL Svømming
  • Kattem IL Svømming
  • Kolstad IL
  • S-T Dykkerkrets
  • Norges Basketball forbund region Midt
 • Områdeløft Saupstad-Kolstad
 • Skolene i området
  • Huseby barneskole
  • Huseby ungdomsskole
  • Heimdal VGS
 • Boxåpner fritidsklubb
 • Brukerforeninger innenfor helsesektoren:
  • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Trøndelag
  • Trondheim revmatikerforening
  • Norges handikapforbund