Bakgrunn

Til grunn for prosjektutredningsarbeidet ligger vedtaket i formannskapets sak 111/18 om rammer for prosjektet. I tillegg til protokollen, saksutredningen og konseptutredningen som ligger til grunn for den, så er det flere andre dokumenter som er relevante for rehabilitering av anlegget. Du finner dem på denne siden.

Politisk vedtatt konsept:

Kvalitetshevende elementer beskrevet i formannskapssak 212/16 som ikke er beskrevet i sak 111/18: vannsklie og mobile tribuner i bassenget.

Anleggets tekniske/fysiske rehabiliteringsbehov:

Behovskartlegging brukere:

Behov for utbedring av universell utforming i anlegget: