TØRRING GYMNASIUMS

Elev ABC

Velkommen

Denne ABC giver dig nyttige oplysninger om Tørring Gymnasiums dagligdag.

Brug lidt tid på den, så du som elev kan møde skolen og dens rammer med lidt fortrolighed.

Emnerne er listet i alfabetisk orden. Der er dog en undtagelse og det drejer sig om skolens 'Studie- og ordensregler' - de kommer først i ABCen, da det er vigtigt, at du sætter dig ind i dem.

Hvis der er noget du ikke kan finde svar på, er du altid velkommen til at kontakte skolens kontor.