Tapahtuma Twitterissä ja Facebookissa #ipedailo

Puhujat

Olli Vallo

Olli Vallo on opettaja ja yksi Kokoa Agencyn perustajista. Kokoa on luonut metodin oppimistuotteiden ja palveluiden pedagogiikan arviointiin.

Viimeisimpänä aluevaltauksena Kokoa on tehnyt Keski-Euroopan suurimpiin pankkeihin kuuluvan OTP:n omistaman talouskoulutuskeskuksen pedagogiikan arvioinnin Budapestissa.

Arviointityön ohella Kokoa tarjoaa opettajille ilmaisen nettipalvelun, jossa voi hakea, vertailla ja arvioida Kokoan sertifioimia oppimistuotteita. Kokoan sertifikaatti on palkittu mm. Bett Asia oppimiskonferenssissa vuoden innovaatiopalkinnolla.

Ennen Kokoan perustamista Olli on työskennellyt luokanopettajana Espoossa ja tehnyt väitöstutkimusta pelilliseen oppimiseen liittyen Helsingin yliopiston OKL:ssä. Viimeisen kahden vuoden aikana Olli on kiertänyt puhujana opetusalan konferensseissa Euroopassa ja Aasiassa.

Ollin tavoitteena on helpoittaa digitaalisen oppimisen jalkautumista kouluihin, keskittyen sisältöjen pedagogisen laadun parantamiseen.

Ulla Engeström

Ulla Engeström on suomalaisen startup-kentän ensimmäinen naisjohtaja, jonka kehittämä interaktiivien kuvateknologia on kerännyt kansainvälisesti kymmeniä miljoonia käyttäjiä kuukaudessa.

Vuonna 2017 Ullan perustama ThingLink voitti eurooppalaisen EdTechX Global Rise -palkinnon, amerikkalaisen Tutoran Hottest EdTech Tool -maininnan sekä HundrED 100 globaalia koulutusinnovaatiota -listauksen. Kasvatustieteen laitoksella tohtorikoulun käynyt perustaja on tällä hetkellä laajentamassa ThingLinkin koulukäyttöä Aasiaan. Ullan tavoitteena on mahdollistaa globaali virtuaalinen oppimisympäristö, jossa opettajat ja oppilaat ovat sisällöntuottajan roolissa.

Interaktiivisen median innovaattoriana Ulla on ollut puhujana useissa kansainvälisissä teknologiakonferensseissa, ja hänen kirjoituksia ja kolumneja on julkaissut mm. Wall Streen Journal, Huffington Post ja Make Magazine. Vuonna 2017 Italialainen muotitalo Giorgio Armani valitsi Yhdysvalloissa asuvan Engeströmin inspiroivaksi esimerkiksi yrittäjän uraa harkitseville nuorille naisille.

Miikka Salavuo

Miikka Salavuo kouluttautui musiikinopettajaksi ja toimi myös muusikkona ja säveltäjänä vielä 1990-luvun ja 2000-luvun vaihteessa. Pedagogiikka vei kuitenkin mukanaan ja Miikka väittelikin tohtoriksi vuonna 2005 verkko-oppimisesta. Hän on ollut mukana kehittämässä erilaisia oppimisympäristöjä nimenomaan pedagogisista lähtökohdista niin yliopistoilla kuin kouluissakin. Miikka on kouluttanut opettajia jo 20 vuotta hyödyntämään teknologiaa nimenomaan pedagogisista lähtökohdista. Viime aikoina hän on ollut kiinnostunut varsinkin taitolähtöisestä pedagogiikasta ja arvioinnin eri mahdollisuuksista opetusta tukemassa.

Vuonna 2013 Miikka oli mukana perustamassa Tabletkoulua. Hän on vastannut pedagogisesta kehityksestä ja yhdessä muiden osaajien kanssa siitä, miten teknologian avulla tuetaan oppimista sähköisiä oppimateriaaleja ja monipuolista arviointia hyödyntäen. Tabletkoulu on nykyään käytössä n. 75% Suomen lukioista ja lukuisissa peruskouluissa ympäri maata. Miikka on ollut mukana kehittämässä konseptia, joka korvaa perinteiset oppikirjat ja tukee mm. yksilöllistä oppimista hyvin monipuolisesti, tulevaisuudessa olennaiset taidot huomioiden.

Laura Hirsto

Laura Hirsto (KT, Dos.) toimii kasvatustieteen, erityisesti opettajankoulutuksen professorina Itä-Suomen yliopistossa (UEF). Hänen tutkimuksensa liittyvät laajalti kontekstuaalisen oppimisen ja motivaation teemoihin ja opetuksen kehittämiseen eri ympäristöissä. Laura on julkaissut aktiivisesti kansainvälisissä ja kansallisissa tieteellisissä lehdissä (mm. Learning and Individual Differences, Scandinavian Journal of Educational Research, Studies in Higher Education, Studies for the Learning Society, Yliopistopedagogiikka, Aikuiskasvatus) sekä toimitetuissa tieteellisissä teoksissa.

Vuonna 2015 Laura aloitti työskentelyn Savonlinnassa, ja yhteistyön Savonlinnan normaalikoulun kanssa. Laura on pitänyt lukuisia tieteellisiä esityksiä tablettioppimiseen ja -opetukseen liittyvistä teemoista sekä ohjannut useita opinnäytetöitä. Laura on taustaltaan opettaja, ja hän on toiminut yliopisto-opetuksen ja opettajankoulutuksen tutkimukseen perustavissa kehittämistehtävissä koko yliopistouransa ajan vuodesta 1998, pääasiassa Helsingin yliopistossa, mutta myös Aalto-yliopistossa ennen Itä-Suomen yliopistoon tuloaan.