Tapahtuma Twitterissä ja Facebookissa #ipedailo

Ohjelma

Torstai 16.11.2017

10:30 - 12:00 Ilmoittautuminen, verkostoitumista ja näytteilleasettajien ständeihin tutustumista

  • Kahvittelua
  • Mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen

12:15 Avaus ja tervetuloa

  • Savonlinnan elinkeinojohtaja Janne Weander ja Savonlinnan normaalikoulun johtava rehtori Mikko Ripatti

12:25 Keynote 1 - Olli Vallo, Kokoa Agency - Näin valikoit parhaat oppimisapplikaatiot käyttöösi

13:00 Keynote 2 - Laura Hirsto, Itä-Suomen yliopiston professori - Tabletit oppimisympäristössä – varioivien kokemusten merkityksiä?

13:35 Kahvittelua, verkostoitumista ja näytteilleasettajien ständeihin tutustumista

14:00 Pajajakso 1

15:00 - 15:30 Tauko, verkostoitumista ja näytteilleasettajien ständeihin tutustumista

15:30 - 16:30 Pajajakso 2

19:00 Illanvietto

  • Illallinen OKL:n tiloissa
  • Illan esiintyjä Who Cares


Perjantai 17.11.2017

9:00 - 10:00 Pajajakso 3

10:00 - 10:30 Kahvittelua ja verkostoitumista

10:30 - 11:30 Pajajakso 4

11:30 - 12:30 Lounas, verkostoitumista ja näytteilleasettajien ständeihin tutustumista

12:30 - 13:00 Keynote 3 - Miikka Salavuo, Tabletkoulu - Pedaogisesti digiin. Miksi ja miten nuorista kasvatetaan taitavia elinikäisiä oppijoita digitalisoituvassa maailmassa.

13:00 - 13:30 Keynote 4 - Ulla Engeström, Thinglink - Immersiivisen oppimisen sosiaaliset ulottuvuudet

Keynotet

Olli Vallo

Näin valikoit parhaat oppimisapplikaatiot käyttöösi

Oppimisteknologia voi muuttaa käsityksemme oppimisesta ja koulusta, mutta se vaatii pedagogisesti valideja sovelluksia ja niiden tarkoituksenmukaista käyttöä.


Ulla Engeström

Immersiivisen oppimisen sosiaaliset ulottuvuudet

Virtuaalitodellisuudesta opetuksessa on puhuttu vuosia, mutta ajatus opiskelijan aktiivisesta rooliista immersiivisten kokemusten tuottajana ja tarinankertojana on uusi. Esityksessä visioidaan virtuaalisten oppimisalustojen kehitystä ja niiden roolia oppilaan emotionaalisessa ja kognitiivisessä sitouttamisessa konkreettisten esimerkkien kautta.


Laura Hirsto

Tabletit oppimisympäristössä – varioivien kokemusten merkityksiä?

Esityksessä tarkastellaan tablettiopetukseen liittyviä kokemuksia perusopetuksen opettajan, oppilaiden ja vanhempien näkökulmista. Esitys perustuu tutkimusprojektiin, jossa kokemuksia on tarkasteltu monimenetelmällisesti kvantitatiivisen aineiston ja tapaustutkimusten avulla. Esityksessä esitellään muutamia tuoreita tuloksia sekä oppilaiden että vanhempien kyselyaineistoista sekä kahdesta erillisestä tapaustutkimuksesta. Tulosten pohjalta nostetaan esille varioivien kokemusten merkityksiä eri näkökulmista.


Miikka Salavuo

Pedaogisesti digiin. Miksi ja miten nuorista kasvatetaan taitavia elinikäisiä oppijoita digitalisoituvassa maailmassa.

Minkälaisia taitoja tulevaisuudessa tarvitaan? Miten yhteiskunnallinen ja teknologinen murros voisi näkyä opetuksessa ja opiskelussa? Luennolla tutustutaan mahdolliseen tulevaisuuteen, uusiin opetukseenkin hiipiviin teknologisiin innovaatioihin. Monet oppimistutkimuksen toimiviksi todistamat menetelmät soveltuvat erinomaisesti uudenlaisten taitojen oppimiseen teknologisia innovaatioita hyödyntäen.Tutustumme menetelmien lisäksi erityisesti monipuolisen arvioinnin hyödyntämiseen oppimisen tukena.