Tapahtuma Twitterissä ja Facebookissa #ipedailo

Toteutuvat työpajat:

PAJOJEN TILAT

PAJATILAT.pdf

Pajat

Pajanpitäjiä tulee ympäri Suomea kaikilta koulutusasteilta ja useista eri yrityksistä. Aiheet käsittelevät monipuolisesti oppimisteknologian käyttöön liittyvää pedagogiikkaa. Painopisteinä ovat mm. ohjelmointi, VR, AR, 3D-taidot, tulevaisuudentutkimus ja digitaalinen tarinankerronta.

Torstaina järjestetään myös ensimmäistä kertaa Pohjoismaissa yhteistyössä Harvardin opettajankoulutuksen kanssa ScratchEd Meetup ohjelmoinninkoulutus opettajille.

Tarjolla noin 50 toiminnallista uuden opetussuunnitelman mukaista työpajaa.

Työpajat:

ScratchED Meetup - Scratch-ohjelmointi opetuksessa ja oppimisessa

Aleksi Komu ja Kimmo Nyyssönen, Savonlinnan normaalikoulu

Harvardin opettajankoulutuksen kanssa yhteistyössä järjestettävä ScratchED meetup on opettajille, jotka ovat kiinnostuneet ohjelmoinnin hyödyntämisestä opetuksessa ja oppimisessa. Työpajassa opitaan Scratchin käytön mahdollisuudet eri aineissa ja osallistujat saavat parhaita käytänteitä Scratch-ohjelmoinnin hyödyntämiseen. Työpajassa samasta aiheesta kiinnostuneet opettajat oppivat yhdessä ja jakavat ideoitaan toisilleen.

Thinglink Bootcamp

Aleksi Komu ja Sanna Metsälä, Savonlinnan normaalikoulu

Mikä on Thinglink? Miten voin hyödyntää niitä opetuksessani? Mitä 360-kuvat ovat? Miten oppimista voidaan rikastuttaa Thinglinkin avulla? Miten oppilaat voivat luoda virtuaalisia oppimisympäristöjä 360-kuvista? Miten pääsen alkuun?

Thinglink Bootcamp tarjoaa vastaukset yllä oleviin kysymyksiin. Työpaja tarjoaa opettajille perustietämyksen Thinglinkistä ja kuinka sitä voidaan hyödyntää pedagogisesti järkevällä tavalla. Työpajan jälkeen opettajalla on ymmärrys kuinka oppilaat voidaan ohjata ideoimaan, suunnittelemaan ja tuottamaan digitaalisia tarinoita ja oppimisympäristöjä uuden opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Koulutus tarjoaa opettajille parhaiksi koetut pedagogiset toimintamallit Thinglinkin opetuskäyttöön. Työpajassa opettajat jakavat omia parhaita käytänteitään ja keskustelevat Thinglinkin käytön erilaisisista mahdollisuuksista.

Työapajassa vierailee myös Thinglinkin toimitusjohtaja Ulla Engeström.

3D-taidot alkuopetuksessa

Noora Laukkanen, Savonlinnan normaalikoulu

Pajassa esitellään oppilaita aktivoiva tapa tutustua 3d-mallintamiseen alkuopetuksessa. Suunnittelemme oman labyrinttipelin joka muutetaan kolmiulotteiseksi legojen ja Blokify-ohjelman avulla. Paja antaa konkreettisia vinkkejä 3d-mallintamiseen ja tulostamiseen alkuopetuksen oppilaiden kanssa.

Matka maailman ympäri - kokemusten kautta empatiaa ja ymmärrystä

Lyfta

Tämä pajan osallistujat pääsevät matkalle maailman ympäri. Kulkuneuvoina toimivat tietokoneet, tabletit ja VR-laitteet. Tutkimme 360-maisemia mm. etiopialaisessa kylässä ja Kansallisoopperan kulisseissa, ja kohtaamme ihmisiä monista eri kulttuureista. Sen lisäksi, että pajassa tutustutaan Lyftan digitaalisiin oppimisypäristöihin, kokeilemme ja pohdimme kuinka kokemukset voivat opettaa meille empatiaa ja ymmärrystä.

Astronauttiohjelma - Tiedeprojekti alkuopetukseen

Saara Viteli, Fun Academy

Tervetuloa Astronauttipajaan. 12 viikon astronauttiohjelma käyttöösi. Pajassa käydään ohjelman sisältöjä läpi ja mietitään niille monipuolisia toteutuksia digitaalisia sovelluksia hyödyntäen!

Oivalluksen iloa & hauskaa oppimista – tämän päivän lapset eli tulevaisuuden astronautit toiminnan ytimessä!

Pelaaminen yhteisöllisenä toimintana

Salli Loikkanen ja Tuukka Mattila, Lizard Hazard Games

Pelaaminen on yhdessä tekemistä. Tietoisku yhteisöllisestä pelaamisesta käytännössä kokeilemista. Ensimmäisen pajajakson jälkeen ohjattu non-stop-peliluola Lyseon Älylataamossa. Piipahda kokeilemaan! Salli Loikkanen on Game Design -linjan opiskelija XAMK:sta ja on perustanut tiiminsä kanssa yrityksen, jonka ensimmäinen peli julkaistaan alkuvuodesta.

Sähköisen oppimateriaalin pedagoginen hyödyntäminen

Miikka Salavuo, Tabletkoulu

Millaisia pedagogisia mahdollisuuksia sähköinen oppimateriaali tarjoaa? Miten sen ominaisuuksia parhaiten voisi käyttää hyväksi opetuksessa ja oppimisessa? Pajanpitäjä FT Miikka Salavuo on Pajanpitäjä Miikka Salavuo on verkko-oppimisesta väitellyt oppimisen, sosiaalisen toiminnan, motivaation ja sosiaalisen median asiantuntija ja yrittäjä.

Vuosikymmenten huippuilmiöt digitaalisen tarinankerronnan keinoin

Maij-Britt Kentz, Ilona

Tervetuloa toiminnalliseen työpajaan ottamaan yhdessä digitaalinen harppaus ajassa taaksepäin 100-vuotiaan Suomen vuosikymmenille

Työpajassa tuotamme katsauksia itsenäisen Suomen vuosikymmenille tieteen, taiteen, urheilun ja yhteiskunnan ajankohtaisten tapahtumien näkökulmasta.

Tuotokset syntyvät pari- tai pienryhmätoteutuksina viherkangas-tekniikkaa hyödyntämällä.

Tuotokset koostetaan yhteiseen avoimeen digitaaliseen seinään, joten voit palata omien oppilaittesi kanssa tekemään löytöjä seinältä.

Mitä tuotetaan? Tuotos voi olla uutispätkä, haastettelu, katkelma Suomi-elokuvasta, urheiluselostus... Luovuus rajana myös siinä, miten katsauksen aihe yhdistyy opettamaasi aineeseen tai oppilaistasi innostaviin teemoihin.

Lisätietoa

Onenote oppimisen ja opettamisen tukena

Microsoft

OneNote on muistikirja , johon on helppo lisätä omia muistiinpanoja, verkkosisältöä, kuvia, videoita ja äänitallenteita. OneNote- toimii oppilaalle digitaalisena 'vihkona' ja tiedonrakentamisen työkaluna sekä yhteisöllisen työskentelyn pohjana. OneNote-muistikirja toimii opettajalle esim. koulutyön suunnittelun apuna. Voit rakentaa OneNoten avulla oman lukuvuosikalenterin, josta löytyvät kaikki oppitunneilla tarvittavat ideat, linkit ja tiedostot. Kirjoita ja piirrä useilla erityyppisillä kynillä ja alleviivaa ja käsittele tekstiä erilaisilla korostuskynillä. OneNoten syventävä lukuohjelma tehostaa luetun ymmärtämistä; lukee tekstin ääneen, tavuttaa ja kasvattaa kirjain- ja rivivälejä. Voit käyttää sisältöä helposti missä tahansa, myös offline-tilassa. OneNote toimii kaikissa laitteissa ja käyttöympäristöissä.

OneNote-luokanmuistikirja opettajan ja oppilaan yhteistyöalustana

Microsoft

OneNote-luokanmuistikirja toimii opettajille ja oppilaille yhteisenä yhteistyöalustana. Kussakin muistikirjassa on jokaisella opiskelijalle oma työtila, sisältökirjasto yhteisille materiaaleille ja yhteistyötila oppitunneille ja luovalle työlle. OneNoten opettaja-osiossa opettajat voivat 'piilossa' suunnitella tehtäviä, oppitunteja ja kurssisisältöä. Oppilaan omassa osiossa opettajan on kätevää ohjata oppimista ja antaa palautetta oppilaan työskentelystä. Muistikirjoja voi tutkia miltä tahansa laitteelta, verkossa tai offline-tilassa.

Teams on työtila, jossa opettajat ja oppilaat voivat tehdä yhteistyötä ja oppia. OneNote luokanmuistikirjatoiminnon sekä uusien tehtävätyökalujen avulla opettajat voivat jakaa sisältöjä, arvioida koulutehtäviä, laatia yksilöllisiä opetusmateriaaleja ja pitää yhteyttä oppilaisiin, vanhempiin ja henkilökuntaan.

Teamsin avulla opettajat voivat tuoda kiinnostavia sisältöjä verkosta, kutsua vierailevia puhujia ja hyödyntää eri sovelluksia, kuten Kahoot!.

Teamsin keskustelu-ja videopuheluominaisuus auttaa oppilaita kehittämään viestintä- ja yhteistyötaitoja.

Tarinankerrontaa Swayn avulla

Microsoft

Microsoft Sway on tarinankerrontasovellus, jonka avulla voit luoda näyttäviä esityksiä, tiedotteita ja tarinoita jaettavaksi muiden kanssa. Swayn omat ulkoasun suunnittelukokonaisuudet kokoavat sisällön yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, lisäät vain sisällön. Sway mukautuu aina käytettävän näytön mukaan. Esitystä on näppärä täydentää jälkeenpäinkin , vaikka se on jo jaettu eteenpäin. Sway toimii sekä henkilökohtaisen tarinankerronnan että yhteisöllisen työskentelyn välineenä.

Microsoft-Forms kyselytyökaluna

Microsoft

Microsoft Forms on lomaketyökalu, jolla voidaan luoda testejä, tietovisoja ja kyselyitä. Kyselyn kokoaminen on helppoa. Forms –kysely on kätevä jakaa eteenpäin linkin tai qr-koodin avulla tai upottamalla se esim. verkkosivulle tai OneNote-luokan muistikirjaan.

3D-taidot ja robotiikka

Timo Seppänen ja Sami Pirhonen, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto

Savonlinnan ammatti-instituutin opettajien ja opiskelijoiden johdolla tutustutaan 3D-tulostukseen, robotiikkaan ja tietokoneella toimivaan 3D-mallinnusohjelmaan.

Sähköiset portfoliot arvioinnin tukena

Tytti Tenhunen, Olarin lukio, Apple Distinguished Educator

Ranskan ja englannin lehtori Tytti Tenhunen esittelee, kuinka opiskelijoiden keräämät sähköiset portfoliot mahdollistavat monipuolisen arvioinnin.

iPad-oppitunti-sovelluksen käyttö

Timo Kainulainen, Saimaan mediakeskus

Ohjaa tuntia, jaa appeja ja materiaaleja, seuraa oppilaiden edistymistä. Julkaise sähköisiä kirjoja verkkoon: Book Creator Online mahdollistaa kirjojen jaon laiteriippumattomasti. Julkaise linkki kirjaan verkkosivustollasi tai oppimisympäristössäsi.

G-suite- sähköisen oppimisen ja opetuksen työvälineet

Timo Kainulainen, Saimaan mediakeskus

Laadi kursseillesi kotipesä Google Sitesillä, linkitä siihen materiaalisi Drivesta, tehtävät Classroomista ja pidä vaikka etäopetusta Meetillä.

Spark it up!

Katarina Liljeqvist, Savonlinnan normaalikoulu

Pajassa opetellaan erilaisia kielten opetukseen sopivia sovelluksia, joilla voidaan äänittää ja luoda esitysgrafiikkaa.

Kansainvälisyys ja teknologia kielten opetuksessa

Nita Kuutila, Savonlinnan normaalikoulu

Uudessa opetussuunnitelmassa asetetaan yhä enemmän painoarvoa kulttuuriselle moninaisuudelle, kansainväliselle toimintakyvylle sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiselle. Tule pohtimaan, kuinka nämä voidaan yhdistää merkityksellisellä ja oppilaskeskeisellä tavalla! Tutkitaan ja kokeillaan erilaisia käyttömahdollisuuksia, mm. Padlet, ThinkgLink, iMovie ja SparkVideo, SparkPage ja Skype.

Teknologia ja tietoisuustaidot

Sari Nyrhinen, Savonlinnan normaalikoulu

Työpaja tarjoaa mahdollisuuden tutustua teknologia-avusteiseen ja appseja hyödyntävään tietoisuustaitojen (jooga, mindfullness, meditointi) opiskeluun ja soveltamiseen luokkahuoneessa.

Sähköshokkeja kieltenopetukseen -oppikirjaton kurssi

Hanna Sydänmaanlakka, Kimpisen lukio

Pajassa esitellään, miten kieltenopetusta voidaan toteuttaa sähköisin työvälinein ilman oppikirjoja

ThingLink 360° ja Polar GoFit liikkuvassa koulussa

Miika Tynkkynen, Savonlinnan normaalikoulu

Pajassa tutustutaan miten 360° kuviin voidaan liittää videoita, kuvia ja tekstiä ThingLink 360/VR-editorissa sekä miten näitä ominaisuuksia voidaan hyödyntää erityisesti liikunnan ja terveystiedon opetuksessa. Lisäksi kokeillaan ThingLinkin avulla itseohjautuvaa liikuntaa ja koko ryhmän syketietojen seurantaa Polar GoFit-sovelluksella.

WeDo 2.0 robotit opetuksessa ja oppimisessa

Jenni Suomalainen ja Eero Kovanen, Savonlinnan normaalikoulu

Pajassa pääset kokeilemaan ja opit hyödyntämään WeDo 2.0 robotteja opetuksessa.

Perusasteen rehtorien paja - Digikoulu kuuluu kaikille

Mikko Ripatti, Savonlinnan normaalikoulu

Pajassa käsitellään digikoulun johtamiseen, pedagogiikkaan ja kustannustenhallintaan liittyviä kysymyksiä. Samalla tarkastellaan jaettuun asiantuntijuuteen sekä oppivaan organisaatioon liittyviä käytänteitä johtamisen näkökulmasta uusien applikaatioiden tukemana. Osallistujien toivotaan tuovan keskusteluun omia esimerkkejään.

Lukioiden rehtorityöpaja

Ismo Falck, Savonlinnan lyseon lukio

Pajassa käsitellään digitaalisuuden lisääntymisen ja uusien opetussuunnitelmien aiheuttamia haasteita oppilaitosjohtamiselle. Tarkoituksena on jakaa kokemuksia ja pohtia yhdessäratkaisuja esiin nousseisiin haasteisiin Aihepiirejä voivat olla mm. uusien opetussuunnitelmien tuomat haasteet, miten kannustetaan oppilaitoksen opettajia kehittämään osaamistaan esim. digitaalisuuteen liittyvissä asioissa, jatkuvan arvioinnin kehittäminen sekä muut osallistujien esille ottamat asiat. Kokemukset digitaalisista yo-kokeista.

Wilman mahdollisuudet

Sara Jakonen, Savonlinnan lyseon lukio

Kokemuksia Wilman työkalujen, kuten tapahtumakutsun ja kyselyn käytöstä. Niiden harjoittelemista käytännössä ja pohdintaa, kuinka niitä voi käyttää hyväksi koulutyössä (esim. kurssipalautteen kerääminen ja vanhempaintapaamisten sopiminen).

Tabletkoulun sähköiset oppimateriaalit

Virpi Loikkanen, Savonlinnan lyseon lukio

Pajassa esitellään Tabletkoulun selainpohjaisia laiteriippumattomia oppimateriaaleja, jotka ovat enemmän kuin oppikirja, sillä ne sisältävät monenlaisia toiminnallisia ominaisuuksia - käytännössä sähköisen oppimisympäristön. Materialit ovat myös hinnaltaan edullisia. Paja sopii sekä peruskoulun että lukion opettajille.

Abitti-kokeen pitäminen

Lasse Franti, Savonlinnan lyseon lukio

Normaalitasoisen Abitti-kokeen pitäminen alusta loppuun. Muutamia huomioita liitteiden upottamiseen ja langattoman/langallisen koeverkon rakentamiseen. Osallistujien omat vinkit ja kokemuksia sähköisistä kokeista sekä järjestelyistä eri kouluissa.

Qridi perusopetuksen arvioinnissa

Mika Mononen, Joensuun normaalikoulu

Kiinnostaako kehittää oppimisen arviointia qridillä? Haluatko joustavoittaa arvioinnin käytänteitäsi ja ottaa käyttöön uusinta teknologiaa arviointityön tueksi? Työpajassa opit hyödyntämään Qviria opettajan ja oppilaan näkökulmasta.

Älylataamo ja olokirjasto - Lyseon uudenlaiset tilat ja miten niissä opitaan

Virpi Loikkanen, Savonlinnan lyseon lukio

Lyseolla on toteutettu opetushallituksen hankkeina kahden tilan sisustaminen uudenlaisiksi. Pajassa tutustutaan näihin tiloihin ja kuullaan kokemuksia sekä livenä että tutkimuksien valossa. pohditaan yhdessä tilan vaikutusta opiskeluun, oppimiseen ja opettamiseen.

Aamutreenit yhdessä opiskelijoiden kanssa

Hannu Soini, Savonlinnan lyseon lukio

Lämmittely ja yksinkertainen CrossFit-harjoitus, jonka liikkeet kaikki osaavat. Huom! kello 8.30-9.30 Lyseon liikuntasalissa

Teknologia-avusteinen liikunnanopetus

Sampo Forsström, Joensuun normaalikoulu

Kuinka teknologiaa voidaan hyödyntää liikunnan opetuksessa.

Livesykeseuranta ja PolarGoFit liikunnanopetuksessa

Sami Yli-Pentilä, Itä-Suomen yliopisto

Työpaja on toiminnallinen ja kokeilemme käytännössä erilaisia harjoitteita:

  • sykkeen saaminen mahdollisimman nopeasti ”korkealle” (voi itse valita liikkeen/suoritustavan)
  • mahdollisimman monen toiston suorittaminen ennen kuin syke nousee tietyn rajan yli (suoritettava liike annetaan ja ohjeistetaan)
  • sykkeen pitäminen tietyllä alueella ”pitkään”

Keskustelemme myös pedagogiikasta ja eri tavoitteista liikunnanopetuksessa.

Kompassi jatkuvan arvioinnin välineenä matemaattisissa aineissa

Minna Kytölä, SanomaPro

Mikä on Kompassi-ympäristö? Millaisia tehtäviä se sisältää?

Sanoma Pro on tuottanut sähköisen tehtäväpankin Kompassi-ympäristöön lukion kaikissa uuden OPS:in mukaisissa sarjoissa. Workshopissa saat ideoita, kuinka Kompassia voi käyttää jatkuvan arvioinnin välineenä yläkoulussa tai lukiossa. Koulutuksessa tutustumme uuden tehtäväkokonaisuuden luomiseen, julkaisemme sen opiskelijalle, korjaamme ja palautamme sen. Koostamme myös oppilasryhmän tulosten yhteenvedon.

Kompassi jatkuvan arvioinnin välineenä vieraissa kielissä

Minna Kytölä, SanomaPro

Mikä on Kompassi-ympäristö? Millaisia tehtäviä se sisältää?

Sanoma Pro on tuottanut sähköisen tehtäväpankin Kompassi-ympäristöön lukion kaikissa uuden OPS:in mukaisissa sarjoissa, sekä yläkoulun sarjoihin Hallonbåt, On the Go, Plan D ja Escalier. Workshopissa saat ideoita, kuinka Kompassia voi käyttää jatkuvan arvioinnin välineenä yläkoulussa tai lukiossa. Koulutuksessa tutustumme uuden tehtäväkokonaisuuden luomiseen, julkaisemme sen opiskelijalle, korjaamme ja palautamme sen. Koostamme myös oppilasryhmän tulosten yhteenvedon.

Kompassi jatkuvan arvioinnin välineenä reaaliaineissa ja äidinkielessä

Minna Kytölä, SanomaPro

Mikä on Kompassi-ympäristö? Millaisia tehtäviä se sisältää?

Sanoma Pro on tuottanut sähköisen tehtäväpankin Kompassi-ympäristöön lukion kaikissa uuden OPS:in mukaisissa sarjoissa, sekä yläkoulun sarjoihin Tekstitaituri ja Koodi. Workshopissa saat ideoita, kuinka Kompassia voi käyttää jatkuvan arvioinnin välineenä yläkoulussa tai lukiossa. Koulutuksessa tutustumme uuden tehtäväkokonaisuuden luomiseen, julkaisemme sen opiskelijalle, korjaamme ja palautamme sen. Koostamme myös oppilasryhmän tulosten yhteenvedon.

Bingel -Workshop

Jonne Rautio, SanomaPro

Miten Bingelissä eriytetään? Mitä ovat Bingel-haasteet ja miten ne motivoivat oppilaitani?

Workshopissa saat vastaukset näihin ja moniin muihin kysymyksiin. Saat myös opastusta Sanoma Pron Bingel-pelimaailman käyttöönottoon, ja vinkkejä kuinka hyödyntää Bingeliä osana opetusta. Näillä vinkeillä viet hauskaa harjoittelua luokkaasi alakoulussa. Nähdään!

ICT-pedagogisen toimintakulttuurin kehittämishankkeen kuulumiset:

Olli Vatanen luokanopettaja, koordinaattori ja TVT-mentori ja Jukka Sirviö luokanopettaja ja TVT-mentori

Janne Kuronen luokanopettaja ja TVT-mentori ja Anne Kallunki luokanopettaja ja TVT-mentori

  • Kainutlaatuinen digimentorimalli Kajaanissa

TVT-mentorit työskentelevät kolmatta lukuvuotta. TVT-mentorit opastavat opettajia TVT-laitteiden pedagogisessa hyödyntämisessä luonnollisena osana jokapäiväistä opiskelua. Kokemuksia eri kouluasteiden yhteistyötä tekevästä kajaanilaisesta mallista.

  • BBC Microbit

Oppilasprojekti robottitiimipeli Teambotin esittely. Opettajat ovat hyödyntäneet BBC Microbittien ohjelmointia opetuksessaan.

Teknologian hyödyntäminen alakoulun käsitöissä

Erja Koskelainen-Koukkari, Savonlinnan normaalikoulu

Kokonaisen käsityön toteuttamiseen liittyviä käyttökokemuksia erilaisista sovelluksista. -Esimerkiksi suunnittelu: mm. neule- ja ristipistojen suunnittelusovelluksia. Toteutus: opetusvideoiden hyödyntäminen ohjeistuksessa, Arviointi: (itse- ja vertaisarviointi, prosessin arviointi jatkuvana havainnointina ja palautteena) sekä käsityöprosessin dokumentointi bookcreatoriin, Google slidesiin.


Äidinkielen ja terveystiedon integroitu kurssi: käytänteet ja teknologian hyödyntäminen

Jaana Kemppi ja Pauliina Immonen, Joensuun LUPU-hanke

3D-taidot oppimisessa

3DBear

Ajatteluntaitoja, tavoitteen asettamista ja arviointikeskusteluja - mitä yksilöllinen oppiminen tuo biologian ja maantieteen opetukseen?

Birgitta Ovaska ja Juho-Matti Kyllönen, Joutsenon koulu

TI-Nspire CAS -ohjelmisto & sähköinen vastaaminen (MAFYKE)

Olli Karkkulainen, SchoolStore.fi

Työpajassa keskitytään sähköisen kotitehtävä/koe -vastauksen (MAFYKE) rakentamiseen Nspiren asiakirjarakennetta ja monipuolisia ominaisuuksia hyödyntäen. Ohjeita ja vinkkejä tehokkaaseen työskentelyyn. Lisätietoja teknologiasta nspire.fi