Ordningsregler

I början av läsåret 2019/2020 kommer elevrådet i samband med klassråden ta fram nya ordningsregler