Elevers

delaktighet och inflytande

Inflytandetrappan

Elevernas inflytande kan handla om innehållet i undervisningen, hur skolans plan mot kränkande behandling ska se ut, skolans ordningsregler eller hur skolgården ska se ut. I varje klass och undervisningsgrupp ska eleverna kunna ta upp olika frågor med sina lärare.

Namnlös presentation