Välkommen till

Ramdala skola


Uppdatering av studiedagar läsåret 20/21

Tre studiedagar är gemensamma för alla skolor och läggs i samband med höstlovet vecka 44. Övriga studiedagar beslutas av skolans rektor. Ramdala skola har lagt:

12 januari och 24 maj

Who-riktlinjer-for-fysisk-aktivitet-0-17ar.pdf
Information om ny riktlinje - vintern 2020.pdf
Information vårdnadshavare 210112
Läsårsinformation 2020-2021.pdf
Information Tieto.docx.pdf
PÅSKLOV V13 Utskick till vårdnadshavare