Slöjd

Välkommen till slöjden!


Våra kontaktuppgifter:

helene.andersson@skola.karlskrona.se

anders.nilsson@skola.karlskrona.se